donderdag, augustus 12, 2004

Niemand heeft ooit zo mooi... neen tegen Bush gezegd

Onze landgenoot Louis Michel heeft dan toch Ontwikkelingssamenwerking bemachtigd in de Europese Commissie. João Manuel Baroso is zo vriendelijk geweest om 's werelds grootste hulpverleningsdienst in de handen te schuiven van 's werelds meest ondiplomatische minister van Buitenlandse Zaken. Als dat geen vonken zal geven ! Dat is nog eens wat anders dan de krenterige commissielonen van wapenfabrikanten uit het Afrika van de beschaafde wereld. Louis Michel heeft het in deze overigens gehaald van Benita Ferrero-Waldner, volgens kwatongen door hem in de dagelijkse omgang "Benita, wolvin van de SS" genoemd. Deze meest uit de kluiten gewassen Oostenrijkse havik sinds Maria Theresia heeft in het zand moeten bijten. Het was vandaag een fijne dag voor deze natie en de wereld.

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1029&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Geen opmerkingen: