woensdag, augustus 10, 2005

Almost Famous

Springend en headbangend gepeupeld allerhande, spoed u naar Oudenaarde op 9 september, alwaar de fantastische Van Jets, ingebed in een voorprogramma van ontluikend muzikaal talent, een poging zullen doen om u eeuwige hallucinaties te bezorgen. Organisatie: Animo...