zaterdag, augustus 13, 2005

De cumullijst

Met veel trammelant en tegengesputter aangekondigd en gisteren verschenen: de "cumullijst" van het Rekenhof. In de naam der openheid en transparantie publiceert het Belgisch Staatsblad een lijst van personen die in ons land bekleed zijn met enige uitvoerende of wetgevende macht. De burger weet voortaan waar zijn politici zoal vergaderen na hun uren. Of toch niet? De lijst ziet er zeer povertjes uit en bevat niet al te veel verrassingen. Een paar voorbeelden:

a) Anne-Marie Vanderspeeten: de klauwende Vlaamsche leeuw uit Hoei, in het publieke leven beter bekend onder de naam van haar echtgenoot, meneer Lizin. Valt allemaal best wel mee. Voor iemand die bijna dertig jaar meedraait in de politiek houdt onze tweede burger van het land zich bijzonder veel bezig met liefdadige projecten van de meest uiteenlopende aard.
- Het wijkcomité, de kindercrèche, het centrum voor sociale economie, het groene comité... (Hoei)
- Docent aan het insitut des Sciences Po in Parijs (hopelijk voor het instituut is dat een administratieve vergissing), lid van de beheerraad van de bibliotheek van Alexandrië (??? dacht dat de Assyriërs dat al lang hadden verwoest), van het "international centre for missing children", lid van de algemene vergadering van de OVSE (om maar duidelijk te maken dat onze veiligheid en pan-Europees-continentale samenwerking...), experte voor de Verenigde Naties (de scheiding der machten uitleggen aan de derde wereld?)
-Daarnaast bekleedt Anne-Marie twee functies in verenigingen of vennootschappen waarvan de herkomst niet helemaal duideljk is...

b) J.-L. D. uit V.
-Zoals te verwachten, getuigt onze voormalige Eerste Minister van een exemplarische belangenloze inzet voor het Belgische bedrijfsleven en de vaderlandse economie. Of u nu koekjes (Lotus Bakeries), uranium (Umicore), "netwerken" (Telindus), Vlaamsch bier (InBev) of hapklaar kunstvezeltapijt (Domo) vervaardigt, er is altijd iemand bereid om zijn gezellige uitstraling met u te delen. Mits passende, doch bescheiden vergoeding.
-Daarnaast leent Jean-Luc zijn Europese en administratieve ervaring aan het gereputeerde Europacollege in zijn geboortestad Brugge en bestiert hij mee de Koning Boudewijnstichting
-Als iemand weet wat de nv/bvba of vzw "Havicrem" voorstelt, waarvan de voorzitter van het directiecomité én de raad van beheer in bezoldigde vorm verenigd worden in de persoon van Jean-Luc, u mag het altijd laten weten...
-Tot slot zou Jean-Luc graag nog de CD&V terug aan de macht helpen. U vindt hem dan ook op alle niveau's van de partijstructuur terug.
-Indien u de naam van de Burgemeester van Vilvoorde, die tevens in het Europees Parlement zit, ook nog weet te raden, krijgt u drie kussen van Celie.

c) Luc Dehaene (de broer van), die een van de vier voormalige "leden van Vlaanderen" als Burgemeester bestuurt, moet nauwelijks onderdoen voor zijn dichte bloedverwant.
-De intercommunales Gaselwest, WVI, de RSZ voor provinciale en gemeentelijke overheden en de "immo Euro" kunnen rekenen op zijn enthousiaste doch bezoldigde medewerking
-Daarnaast is Dhr. Dehaene bestuurder bij de VVSG, burgemeester van de Stad Ieper en voorzitter van het Westhoekoverleg en de "Koninklijke Ieperse Wielerclub"

d) Zoon Tom Dehaene zal dan weer nog veel boterhammetjes mogen eten. OCMW-voorzitter van Zemst en lid van het directiecomité van de GOM Vlaams-Brabant, het is weinig voor een echte Dehaene. Gelukkig heeft hij nog wat groeimarge.

e) Dat CD&V-burgemeesters nauw ingekapseld zijn in het rijke Vlaamse verenigingsleven, hoeft u niet te verbazen. Een voorbeeld at random, burgemeester Jef van Eetvelt uit Bornem. De man zet zich gratis in voor de "Koninklijke Sportvereniging Bornem", het OLV-rusthuis Bornem, de Sint-Jozef(toeval?)-kliniek Bornem, en de huisvestende rechtspersonen "Vlaanderen bouwt invest" en "Vlaanderen bouwt vzw". Henri d'Udekem d'Acoz is dan weer dijkgraaf van de
Zuid-Yzerpolder...

f) "Daems, Hendrik" Tiens, was het niet Rik? Of telt dat niet als er een aangifte wordt gedaan?
-Fractieleider en kamerlid (bezoldigd)
-Gemeenteraadslid te Leuven (bezoldigd)
-Bestuurder van de Gemeentelijke Holding (de plaats van Karel De Gucht bij Dexia) (zeer bezoldigd)
-Onbezoldigd (?) vice-voorzitter van het China Belgium Direct Equity Fund (hm...)
-Bestuurder van de bvba Jos Daems en Zonen (wie zei ook weer dat sociale fraude erger was dan fiscale fraude?)
-Bestuurder van "proconsult" bvba (zeg nu niet dat er iemand raad wil van Rik Daems, de man "die goud in lood verandert")

g) Richard Eeckhaut. Indrukwekkend!
-Bestuurslid van de plaatselijke CD&V-afdeling en van het CD&V-arrondissementeel bestuur Aalst-Oudenaarde
-Landbouwer en in die hoedanigheid lid van het interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt, lid van het hoofdbestuur van de Boerenbond (tiens), bestuurslid van de centrale, regionale en provinciale vakgroep akkerbouw binnen de Boerenbond, voorzitter van de raad van bestuur van de confederatie van de Belgische bietenplanters, lid van de raad van bestuur van de Confédération Internationale des Betteraviers Européens, van het Coördinatiecomité van de Bietenplanters van de Vlaanderen, voorzitter van de vzw Fokveedag van Oudenaarde, lid van de raad van bestuur van het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet, voorzitter van de Paardenkijkdag vzw, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Patrimonium van de Bietenplanters CBB
-Schepen in Oudenaarde
-Bestuurder van de wateringen Melden-Oudenaarde en voorzitter van de Volkstuinen Oudenaarde, bestuurslid van de Kerkfabriek Leupegem, bestuurslid van de bedrijfsgilde te Oudenaarde, lid van de raad van bestuur van het Aurora-Ziekenhuis Oudenaarde en van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
-Lid van de raad van bestuur van Iscal Sugar NV en van VAKO CVBA in Kallo, van de CVBA Belgomilk te Kallo, voorzitter van de raad van bestuur van de Bietenplantersvennootschap voor participatie CVBA Sopabe én van de Bietenplantersvennootschap voor TS-participatie CVBA Sopabe-T
-Bestuurder van de intercommunales ISWA en IMWV, voorzitter van de Raad van Bestuur van IVLA (afvalintercommunale)

Neen, er staat werkelijk niets ophefmakends in de lijst. Wie geld verdient aan extra mandaten, is doorgaans al op politiek pensioen of is actief op een lager niveau. Toch beweren onze politici dat de man in de straat hen nu extra scheef bekijkt. Een voorbeeld

"Dewinter, Philip": Fractieleider in en lid van het Vlaams Parlement, gemeenteraadslid in Antwerpen en bestuurslid van het Vlaams Belang. En bestuurder van het Antwerps Havenbedrijf... Altijd al geweten dat het een zakkenvuller was! De volgende keer zal het Vlaams Blok zijn, meneer!

2 opmerkingen:

Peter zei

Havicrem is simpelweg te vinden op Google:
HAVICREM: INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT
HALLE – VILVOORDE.

Website: http://www.havicrem.be/

dIVUS zei

Hmm .. In de strijd 'dIVUS vs. deze blogsoftware' (die zelfs de caps uit mijn naam haalt) nog eens proberen te citaten uit DS te posten:

Wat DS in Kreten & Gefluister schreef: "Maar Daems liet daar een mouw aan passen. Niet Equity Fund, maar de Kamer betaalt hem een ,,globale dagvergoeding''. En zo betaalt de belastingbetaler het werk van een privé-lobbyist."

Wat Daems antwoordde:

"(...) Het China Belgium Direct Equity Investment Fund (CBDEIF) is het resultaat van een gezamenlijk publiek initiatief van de Chinese en de Belgische regering. Beide regeringen hebben elk 8,5 miljoen euro ter beschikking gesteld van het fonds dat over een totaalkapitaal van 100 miljoen euro beschikt.

Het CBDEIF heeft onder meer tot doel Belgische investeringen in China actief te ondersteunen via deelname in risicokapitaal. Vanwege mijn ervaringen terzake heeft de Belgische regering mij aangeduid als ondervoorzitter van het fonds (een onbezoldigd mandaat).

Als de Belgische regering een lid van de Kamer vraagt deel te nemen aan een internationale missie, zoals dit staatsbezoek aan China, dan is de geldende regel dat de regering de vervoerskost voor haar rekening neemt en dat de Kamer de verblijfskost dekt via een globale dagvergoeding. In dit geval is deze regel toegepast.

(...)

Het gaat dus niet op mij te bestempelen als een ,,privé-lobbyist''.

Rik Daems

(Heverlee)"