woensdag, augustus 17, 2005

Zuur.. zuurder... Knack?

De Vakbondsstaat

Info:

De auteur is schrijver en publicist in Brussel.

De vakantie begint op het vliegveld. Maar niet in Zaventem. Onlangs liep ik er vast in een vakbondsactie. Actievoerders blokkeerden de treinen en de wegen, en vielen reizigers lastig die wilden inchecken. Syndicale activisten waren gehuld in rode en groene hemden en bliezen op fluitjes als kleuters. Een zielige vertoning. De politie stond erbij en keek ernaar. In België staan vakbonden boven de wet en boven het parlement. Onschuldige burgers hebben geen verweer tegen hun straatterreur.

Stel: een vrachtwagenchauffeur krijgt ruzie met de baas. Hij zet zijn vrachtwagen tijdens de spits dwars op de Brusselse ring ter hoogte van Vilvoorde. Binnen een uur staat alles vast. Zolang zal het niet duren. De politie arresteert de chauffeur. Hij wordt ontslagen en krijgt een fikse boete. Maar vakbonden doen zoiets ongestraft.

Een rechtsstaat kent geordende procedures. ACV en ABVV eisten dat de ontslagen syndicale afgevaardigde Maria Vindevoghel, die de veiligheidsregels op de luchthaven had geschonden, weer in dienst werd genomen. Ze klaagden ook over hygiëne op de werkvloer. Maria Vindevoghel kan naar de arbeidsrechter, en vakbonden kunnen naar de arbeidsinspectie. Die beoordelen de zaak. Maar nee. Syndicale figuren met kleine fluitjes voerden actie, stuurden het luchtverkeer in de war, en vielen reizigers lastig. Hoe is het toch mogelijk dat België zulke syndicale methoden uit de jaren dertig tolereert?

Vakbonden staan er boven de wet en de politiek. Ze hebben geen rechtspersoonlijkheid, waardoor de gedupeerde ze niet kan aanpakken met schadeclaims. Ze eisen wetten die voor anderen gelden, maar niet voor hen. Ze hekelen fiscale fraude. Maar in 2000 bleek het ACV 25 miljoen euro op een Luxemburgse rekening te hebben, en ontdook het de fiscus. Ineens was het stil. Vakbonden zijn ook verweven met partijen. Veel parlementsleden van SP.A en CD&V zijn geketend aan vakbonden, die hen in verkiezingstijd helpen met mensen en materiaal. In ruil verwachten ABVV en ACV loyaliteit. Er regeert een 'syndicaal politiek complex', waarin de vakbondselite eigen privileges behartigt achter een 'sociaal en solidair' masker.

De prijs is hoge werkloosheid. Wallonië is een ware vakbondsstaat. Enkele jaren geleden sloeg vakbondsleider Roberto D'Orazio de curator van een staalbedrijf tot bloedens toe in elkaar. De politie deed niets. Ook gijzelden vakbondsactivisten de directie van de atoomcentrale in Tihange. In Wallonië (werkloosheid: 20 procent) is dat de normaalste zaak van de wereld. Welke ondernemer durft er nog naartoe? Zelfs tien Marshallplannen helpen niet.

Vlaanderen heeft nog een kans, maar dan moet de vakbeweging worden onderworpen aan de wet met juridische rechtspersoonlijkheid, democratische controle en financiële transparantie. Het plan van de Vlaamse regering om Zaventem tot logistiek centrum uit te bouwen, heeft geen zin als de syndicale Sturmabteilung opnieuw reizigers lastig valt. De Leuvense hoogleraar arbeidsrecht Roger Blanpain heeft gelijk: 'vakbonden hebben veel macht maar geen verantwoordelijkheid'.

Het wordt steeds erger. In de textielsector stellen vakbonden idiote eisen. Ze zeggen dat de bedrijven toch weggaan en persen hen tot dan uit. De hoogwaardige sector wordt zo kapotgemaakt. Hoe syndicaler Vlaanderen, hoe meer werklozen.

In het Verenigd Koninkrijk was dat ook zo. Vakbonden hadden de Labourpartij in hun greep. Premier Tony Blair heeft zijn partij bevrijd uit die syndicale wurggreep. Hij voerde daarop een ondernemersvriendelijk beleid. Zie de resultaten: de hoogste economische groei van West-Europa en een lage werkloosheid van 4 procent. Daar kan Elio Di Rupo met zijn 35 procent werkloosheid in Bergen nog een puntje aan zuigen. Is Blair asociaal? Nee, hij is de beste premier die het Britse socialisme ooit heeft voortgebracht. Een voorbeeld voor de Belgen.

Derk Jan Eppink

12 opmerkingen:

Peter zei

Daar valt geen speld tussen te krijgen!

Ik kon het ook helemaal niet begrijpen dat de Waalse vakbonden een tijdje geleden zomaar de directie konden gijzelen... Zoiets, da's er gewoon over.

Peter zei

Waarom zie je dit trouwens als een teken van verzuurdheid? Je kan toch niet ontkennen dat de vakbonden de laatste tijd serieus over de schreef gaan en dat dit blijkbaar allemaal getolereerd wordt?

Karel V zei

Een zeer goed onderbouwd artikel. Wat u hier als "zuur" inziet is mij volledig onduidelijk.

Eppink verwoordt het crapuleuze gedrag van de vakbonden hier prachtig. Dit is de mening die door elk normaal denkend en persoon wordt gedeeld

Kan u, herakleitos, misschien eens een reactie geven waarom u dit een schandalig artikel vindt?

Frederik Dhondt zei

Er is een verschil tussen een tekst onderbouwen met argumenten en alles op een hoopje gooien naargelang het je uitkomt.

"Vakbonden hebben te veel macht en geen verantwoordelijkheid"
dat is juist, rechtspersoonlijkheid is een goede oplossing daarvoor, maar ik denk dat meneer eppink eerder aan dikke schadeclaims van misnoegde werkgevers denkt dan aan rechten voor bijvoorbeeld het personeel van de vakbondscentrales...

"stakende vakbonden leggen luchthaven lam"
met alle respect, als er iets die luchthaven platlegt, zijn het de villabewoners uit de rand en een aantal niet bijster sympathieke brusselse politici die het spel naar de filistijnen helpen

"de arbeidsrechtbank bestaat voor iets, staken is barbaars"
in belgië geldt een onbeperkt stakingsrecht, zolang je niet op strafbare wijze eigendommen van iemand vernielt. Ik zie niet in waarom het personeel niet mag staken als een figuur die al meermaals haar nek heeft uitgestoken, het aan de stok krijgt met de directie

Voor de rest: eppink gooit nog eens alle clichés op een hoopje en produceert wat zelfbevestigende lectuur. Vakbonden hebben te veel macht in België, omdat er hier nooit iets verandert, en er verandert hier nooit iets omdat vakbonden te veel macht hebben... Ga naar huis, man.

Overigens: je kan een gelijkaardig pleidooi opzetten over ondernemers als je het voorbeeld neemt van de bedrijfsleider die een postende werknemer omver knalt met zijn wagen. Ook dat zou bij het haar getrokken zijn.

Karel V zei

Dus je vindt het geoorloofd dat vakbonden bedrijven bezetten, mensen niet laten hun job uitoefenen en vakantiegangers beletten in te checken (wat wel degelijk gebeurd is)?

Frederik Dhondt zei

Werknemers hebben een recht om te staken. Als dat de enig mogelijke manier is om te staken, is dat geoorloofd.

Bestaan er minder schadelijke manieren om het werk neer te leggen of doen ze het op een volstrekt onredelijke manier, dan misbruiken ze hun stakingsrecht en kunnen ze veroordeeld worden tot schadevergoeding.

Dat noemt men algemene rechtsbeginselen.

Als u denkt schade te hebben ondervonden door een manifest verkeerd gestarte staking, wend u tot onze hoven en rechtbanken.

Karel V zei

Aha nu komt het. Men kan niet naar de rechtbank stappen omdat de vakbond geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Antwoord eens kort en duidelijk op volgende vragen:
1) Stakers en vakbonden mogen reizigers beletten in te checken en dus op vakantie gaan?
2) stakers en vakbonden mogen mensen die willen werken hen de toegang tot het bedrijf ontzeggen
3) Stakers en vakbonden mogen zich andermans private goederen toe-eigenen?


graag heel concrete antwoorden met ja of neen en een korte uitleg.

Frederik Dhondt zei

1) Werknemers hebben het recht te staken. Wordt de staking niet erkend, gebeurt ze om een overduidelijk onnozele reden... dan kan wie eraan deelneemt, individueel worden aangesproken voor de gevolgen. Het kan dus zijn, dat als de vakbond van de bagagebehandeling staakt, de toerist zijn vliegtuig niet kan nemen. Dat is perfect legaal. Kan de toerist zijn vliegtuig niet nemen, dan is dat een probleem tussen hem en zijn luchtvaartmaatschappij. Hij kan ook proberen om een aantal identificeerbare stakers aan te pakken, maar een niet-geoorloofde staking wordt niet eenvoudig erkend door de rechtbanken.

2) Daarover bestaat discussie. De effectiviteit van de staking, als ze wordt gedragen door een grote meerderheid van de werknemers, kan aangetast worden als enkelen onder hen gaan werken. Anderzijds kan je niemand tegenhouden om te gaan werken, als die dat wil (vrijheid van arbeid).

3) Stakers mogen dat niet. Dat is nogal evident. Een eventuele bedrijfsbezetting is geen geldige titel voor eigendomsverkrijging. Hoogstens kan er sprake zijn van een titelloze detentie, maar het is evident dat je zo geen rechten krijgt op wat van de werkgever is.

Karel V zei

Eerst en vooral bedankt voor je reactie, nu is het tenminste duidelijk voor mij. Doch enkele serieuze opmerkingen

Het is me nu duidelijk dat je er niets op tegenhebt dat stakers mensen niet op hun welverdiende reis mogen laten gaan. Ik hoop dan ook ten zeerste dat je eens in zo een situatie verzeild geraakt. Het is schandalig en crapuleus wat die stakers dan doen. Als men iets wilt bereiken dient men overleg te plegen, niet door onschuldigen te straffen. Kan u geen overleg plegen dan dient u de oorzaak ervan bij u zelf te zoeken.

U opinie leunt sterk aan bij praktijken die onder een communistisch regime thuis horen. Ik weet niet goed of u dat beseft, maar wat u hier vertelt is gewoon nonsens.

Heeft u ooit al eens zelf gewerkt of staat u in het beroepsleven? Volgens mij verkondigt u gewoon enkele verhaaltjes zonder enige praktijkervaring.

Mvg

Frederik Dhondt zei

Ach, u moet een beetje leren relativeren, beste man. Dat passagiers een ander vliegtuig moeten nemen, is "crapuleus". Ik weet niet hoe de mensen die dit zijn tegengekomen, erover denken, maar ik zou in die situatie wellicht begrip kunnen opbrengen voor de staking. "Crapuleus" lijkt me nogal sterk gekozen.

Voor de rest, hoe kan u mij verwijten "dat ik geen ervaring heb"? Dat doet volstrekt niet terzake. Ik denk dat meneer Eppink dat evenmin heeft..

Karel V zei

U weet echt niet waarover u spreekt.

Misschien als u wat ouder en verstandiger zal zijn beseft u dan wat voor een kemels u hier schrijft.

Trouwens ik zou als passagier geen begrip kunnen opbrengen voor een staking die wordt gehouden omdat er een personeelslid is ontslagen die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt. (Die voorschriften zijn er voor iedereen. Indien u zich daar niet aan kunt houden bent u en gevaar voor de andere werknemers en de werkgever.) Zeker niet als de gewone passagier er het slachtoffer van is. Dat is inderdaad crapuleus.

Frederik Dhondt zei

Probeer het toch een beetje beleefd te houden. Indien u even oud en verstandig bent als u beweert...