donderdag, december 01, 2005

Varia

Het is alweer een tijd geleden dat ik nog iets toevoegde op mijn blog. Even van een paar vrije (po/les/activiteiten/vergaderingenloze) minuutjes profiteren, dus.

1. Gisteren is het "fascistische varken" Jean-Marie Le Pen wat komen krijsen in Gent. Uiteraard heeft animo StuGent in samenspraak met animo Nationaal en animo Gent een kleine actie opgezet. Wie daar zin in had, kon gratis slagroom of appeltaart naar een spandoek van Jean-Marie als hoofd van een varkensromp gooien. Wie daar geen zin in had, kon de resultaten nog steeds bewonderen op TerZake, AVS en in de Standaard. De toespraak van Le Pen zelf kan zo interessant niet geweest zijn, want veel hebben we er niet over gehoord :).

www.animostugent.be
www.animoweb.be

2. Eergisteren werd de eenentwintigste verjaardag van mijn verschijnen in dit aards tranendal op passende wijze gevierd met een bescheiden kotfeestje. Wie in al zijn/haar ijdele hoop denkt nog een smetteloze reputatie van onberispelijk studeer- en ander ascetisch gedrag te kunnen koesteren, kan ik verheugen met de blijde mededeling dat de foto's op mijn msn-space staan.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun enthousiaste sfeerschepping, originele cadeautjes en niet-aflatende blijken van blijvende affectie :).

3. Er schiet mij net te binnen dat ik nog een mail moet sturen naar het secretariaat van professor Erauw, dat mij fanatiek een bronnenboek wil aansmeren dat ik al heb afgehaald. Ook moet ik nog langs bij de assistent ONO om het stoffelijk overschot van mijn taak in ontvangst te nemen, wacht er straks drie uur heuristiek nieuwste met quasi-aansluitend de ongelooflijke Palestina-avond van Animo StuGent. Belangstellenden zijn welkom in de Brug vanaf acht uur. Alles gaat door in de tv-klas.