zaterdag, april 22, 2006

De UGent is geen flauwe KUL!

cfr onderstaand berichtje dat via Minerva werd rondgestuurd in de L&W:

Op 27 april a.s. in Gent een betoging plaatsvinden voor een eerlijke financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. De betoging wordt georganiseerd door de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten), en alle vakbonden van de openbare sector. Gelijkaardige betogingen hebben reeds in Brussel en Antwerpen plaats gevonden. De eisen van de organisatoren zijn een transparant hogeronderwijsbeleid, een financiering die tegemoet komt aan de hoge noden, een stabiele en transparante financiering op basis van correcte parameters en een einde stellen aan de huidige blokkering van de middelen. Dit zijn eisen die voor alle Vlaamse universiteiten en hogescholen gelden. De rector en alle decanen van de Universiteit Gent zijn de mening toegedaan dat we deze actie dienen te steunen. Voor de Universiteit Gent zullen we hier onze specifieke eis aan toevoegen: correctie van de jarenlange structurele onderfinanciering. De betoging start om 11.30u aan de Blandijnberg en eindigt ten laatste om 14.00 u op de Vrijdagmarkt. De rector vraagt dan ook om de lessen op te schorten tussen 11.00u en 14.00u. Het lijkt mij heel belangrijk dat de personeelsleden van onze faculteit aan de betoging deelnemen. We dienen een krachtig signaal te geven aan de Vlaamse regering dat er meer financiële middelen dienen ter beschikking gesteld te worden voor het Hoger Onderwijs in Vlaanderen, en dat de Universiteit Gent op haar strepen staat wat de inhaaloperatie qua financiering betreft. Hoe meer studenten en personeelsleden aanwezig zijn, hoe krachtiger het signaal. Ik wil beklemtonen dat dit geen betoging is tegen iets of iemand, maar voor een rechtvaardiger financiering van onder andere de UGent. De rector, de vice-rector, de beheerders en alle decanen willen alvast meestappen aan het hoofd van de betoging. Het zou bijzonder mooi zijn mocht u ook uw studenten willen oproepen tot deelname aan de betoging. Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen, weigeren de leuvense studenten mee te stappen tegen het nieuwe financieringsmechanisme, omdat het voorliggende voorstel nu eenmaal sterk in het voordeel van hun instelling is en een historisch gegroeide bevoordeling consolideert. Wij kunnen wél meestappen, met het oog op het herstel van een historische onrechtvaardigheid.2 opmerkingen:

Harko zei

Beste Frederik, door wie is dit rondgestuurd?
Want er staan wel een aantal rare dingen in.
De locale studentenraden waaronder gsr zijn gewoonweg vergeten, wat toch wel pijnlijk is.
Ik vind ook de eisen die vermeld staan bijzonder vreemd. De vijf eisen zijn:
1. Meer geld voor onderwijs!
2. Neen aan het outputmodel!
3. Financiering naar behoeften!
4. Geen hogere inschrijvingsgelden voor aanvullende opleidingen, bissers en trissers!
5. Meer geld voor onderzoek, maar niet ten koste van onderwijs!

Alle info: www.vvs.ac/axie

Frederik Dhondt zei

Het is gewoon de copy-paste van een "bericht van uw lesgever", dat voor Paleografie werd doorgestuurd.