zondag, augustus 06, 2006

Schoolpremie: had Vandenbroucke toch gelijk?

Interessant opiniestuk van Noël Slangen in DM gisteren. Hij blijkt helemaal de mening van Vandenbroucke te delen over de schoolpremie. Merkwaardige bemerkingen over de magistratuur, overigens.

(bron: www.demorgen.be/onelinekrant)

Onlinekrant
Print

Ziekenhuizen en kermissen door Noël Slangen

Een schoolpremie werkt niet. Toen ik kind was, diende de studiebeurs om de stroomrekening te betalen. En de rest stroomde uit de tapkraan van een café

Noël Slangen

vindt dat decision makers bij dé mensen hun licht moeten opsteken

Een van mijn eerder onverwachte adviezen is dat decision makers vaker naar ziekenhuizen moeten gaan. Of naar kermissen. Dat zijn namelijk plaatsen waar je dé mensen ziet. Niet enkel mensen die je dag in dag uit tegenkomt, het slag volk dat De Morgen leest, maar een onverwachte, soms ontluisterende, doorsnede van de bevolking. Voor mij is die doorsnede minder verrassend, want ik stam uit een van de laagste lagen van dit mensenvat. Bij het doorkruisen van die lagen vind je nochtans soms het antwoord op vraagstukken die ons pad kruisen.

Binnen dik een maand krijgen eigenaars van een kroost met de juiste leeftijd een schoolpremie die de dure septembermaanden draaglijker zou moeten maken. Dat werkt niet. Toen ik kind was, diende de studiebeurs om achterstallige stroomrekeningen te betalen. En wat overbleef stroomde gedurende een uitgelaten weekend uit de tapkraan van een café. De dure schoolkosten waren dan al achter de rug en waren als vanouds uitgemond in een selectief aankoopbeleid dat van meet af duidelijk maakte wie het uitschot was, wie geld had en wie veel geld had.

Ook bij de sp.a is het geloof in gratis blijkbaar verdwenen. Nochtans is voor onderwijs gratis de beste optie. Zorg er gewoon voor dat in het lager en secundair onderwijs alles, tot het kleinste detail toe, gratis is. Want als onderwijs geen basisvoorziening is, wat dan wel? Zelfs redenerend als de rekenende ondernemer die ik ben, heb ik er het meest aan dat men mijn belastinggeld gebruikt om een volk van superbekwame goedopgeleide gemotiveerde toekomstige werkkrachten te maken.

Als vierdewereldproduct mag ik zonder bekogeld te worden door goedmenende universitairen stellen dat wat sturend paternalisme vanuit de overheid geen slechte zaak is. Sociale emancipatie betekent helaas dat kinderen soms ook tegen hun ouders beschermd moeten worden. Gratis onderwijs is daarvoor een betere oplossing dan al het gedoe met aftrekken, premies en andere ondoorzichtige en gefragmenteerde trucjes.

Iets anders van dezelfde strekking: we zien almaar meer staaltjes van wereldvreemdheid bij onze magistratuur. Terwijl een gemoderniseerde politie steeds efficiënter en moderner de dagelijkse criminaliteit benadert, botst men tegen een almaar hogere muur van disfunctioneren bij onze rechtbanken. Men schijnt er geen enkel inzicht of besef te hebben van de wereld in de straat. Integendeel, ondanks de aanwezigheid van een kwalitatief hoogwaardige minderheid wordt de magistratuur vooral bevolkt door een klasse die vindt dat ze miskend wordt en niet meer de nodige egards geniet.

Wanneer men de eigen functie ziet als een degeneratie van een mooi maar vervlogen verleden, ontstaat een foerthouding die een maatschappij recht in het hart treft. Maar er bestaat geen grotere bron van onrecht dan frustratie. De enige manier om dit tegen te gaan is ervoor zorgen dat de magistratuur een betere afspiegeling van de maatschappij wordt.

Men mag niet interveniëren in de rechtspraak zelf, maar de politiek heeft wel de taak en de plicht om maatregelen te nemen die het justitieapparaat bij de tijd houden. Zelfs al schreeuwt dat apparaat voor het minste moord en brand. Daarom moet de toegang voor mensen met een andere, lagere sociale achtergrond tot de magistratuur bevorderd worden. Op die manier krijg je niet alleen opnieuw mensen die trots zijn op de maatschappelijke taak die ze uit oefenen. Maar het zorgt ook voor een realistischer weerspiegeling van de maatschappij, zoals we die we in haar ware vorm zien... in ziekenhuizen en op kermissen.

Noël Slangen is opiniemaker en gedelegeerd bestuurder van Groep C. Voor 'De gedachte' schrijft hij om de twee weken een opiniestuk.

Publicatiedatum : 2006-08-05
Sectie : Opinie

6 opmerkingen:

Peter zei

Yup, VDB had (deze keer) volledig gelijk!

S- zei

Volledig akkoord met Slangen en Vandenbroucke.

De regering heeft zich, hoewel het idee om iets te geven aan gezinnen met kinderen goed is, laten opjutten door de tsjeven en de PS, die bekendstaan om hun poging tot de installatie (instandhouding?) van een niet-efficiënte uitkeringsmaatschappij op kosten van de hardwerkende Belgen.

Frederik Dhondt zei

Uitkeringsmaatschappij zou ik het zeker niet noemen. De Sociale Zekerheid heeft hier niets mee te maken.

VDB en Slangen verwijten de regering plat electoralisme. Slangen haalt gewoon een extra argument boven: dat geld zàl gewoon niet naar schoolmateriaal gaan... Eigenlijk krijgen ouders met kinderen van een bepaalde leeftijd gewoon een "snoepje", dat ze kunnen uitgeven aan wat ze willen. Terwijl onderwijs gratis maken -wat veel méér de prioriteit zou moeten hebben- een gemeenschapsbevoegdheid is, waar de federale regering geen zaken mee heeft.

Ik heb er geen probleem mee dat men geld aan iets structureel geeft. Gratis bussen of gratis onderwijs gaat over gemeenschapsvoorzieningen. Een schoolpremie is wat "drinkgeld".

Ik vraag me af wie zich eigenlijk laat "vangen" door dit soort simplismen. Het is al na elke verkiezing (1999, 2003, 2004) zo geweest dat de eerste dag van de formatie blijkt dat de rekeningen van de voorgaande legislatuur niet kloppen.

S- zei

Ge hebt gelijk; dit heeft niks te maken met Sociale Zekerheid, maar het sluit wel mooi aan bij de uitkeringsmaatschappij, waarbij men een hele groep langdurig werklozen meer dan het leefloon in handen geeft, die dat dan naar believen kunnen besteden; op die manier wordt het zoeken naar een job niet gestimuleerd en dat is jammer...

Frederik Dhondt zei

Schoolpremie is er toch ook voor mensen die een job hebben?

Of bedoel je dat werklozen een job moeten zoeken om de boeken van hun kinderen te kunnen betalen?

S- zei

Mensen die een werkloosheidsuitkering worden sowieso geacht een job te zoeken. Ik denk dat elke bijkomende uitkering (naast kindergeld enzo natuurlijk) bovenop het leefloon voor een langdurig (!) werkloze sowieso een foute keuze is. Een job zoeken, moet gestimuleerd worden.

I rest my case: de schoolpremie vertrekt vanuit een juiste bekommernis, maar benadert ze - zoals wel vaker - m.i. nogal verkeerd. Zoals Slangen terecht zegt zal de schoolpremie veelal fout worden aangewend, terwijl het geld zoveel beter zou gebruikt kunnen worden...