woensdag, september 13, 2006

Een lijstje


Oef. We zijn er weer even vanaf. Examen nummer... hoeveel was het weer?... afgelegd.

1. Geschiedkundige Inleiding tot het Publiekrecht
2. Inleiding tot het Publiekrecht
3. Inleiding tot het Privaatrecht
4. Algemene Rechtsleer en Rechtsmethodiek
5. Economie
6. Romeins Recht
7. Ethica
8. Hedendaagse Belgische & Internationale Politieke Geschiedenis
9. Psychologie
10. Inleiding tot de Sociale en Politieke Leerstelsels
11. Geschiedenis van de Nieuwste Tijd
12. Grondwettelijk Recht
13. Strafrecht
14. Geschiedkundige Inleiding tot het Privaatrecht
15. Boekhouden
16. Internationaal Publiekrecht
17. Rechtsvergelijking
18. Onrechtmatige Daad
19. Zakenrecht
20. Sociologie
21. Algemeen Verbintenissenrecht
22. Geschiedenis van de Nieuwe Tijd
23. Historisch Overzicht van de Wijsbegeerte
24. Geschiedenis van de Kunst
25. Historische Kritiek
26. Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen
27. Juridisch Schrijven Europees Gemeenschapsrecht
28. Bijzondere Overeenkomsten
29. Europees Gemeenschapsrecht
30. Personen- & Familierecht
31. Bestuursrecht
32. Huwelijksvermogensrecht
33. Procesrecht
34. Arbeidsrecht
35. Handelsrecht
36. Historische Praktijk I: algemene inleiding tot de geschiedbeoefening
37. Ecologische Geschiedenis
38. Inleiding tot de Wereldgeschiedenis
39. Geschiedenis van de Middeleeuwen
40. Geschiedenis van de Klassieke Oudheid
41. Geschiedenis van de Nederlanden en België
42. Historische Praktijk II: Heuristiek partim Nieuwe/Nieuwste Tijd
43. Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten
44. Juridisch Schrijven Economisch en Financieel Recht
45. Erfenissen, Schenkingen en Testamenten
46. Sociaalzekerheidsrecht
47. Internationaal Privaatrecht
48. Strafvordering
49. Vennootschapsrecht
50. Zekerheidsrecht
51. Economisch en Financieel Recht
52. Fiscaal Recht
53. Historische Praktijk II: Oefening Nieuwste Tijden
54. Methodologie van de geschiedenis: kwalitatieve methodes
55. Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring
56. Historische Praktijk II: Oefening Klassieke Oudheid

Hm. 56, dus...

Geen opmerkingen: