woensdag, september 06, 2006

Jean Pierre Cnudde neemt afscheid

Na 24 jaar burgemeesterschap (1982-2006) nam Jean Pierre Cnudde vandaag in een brief aan alle Zingemnaars afscheid, met aandacht voor verleden, heden en toekomst...


ANNO 1983. Wie het Zingem van 1983 niet heeft meegemaakt zal het waarschijnlijk niet geloven.
Zeer veel is er ondertussen veranderd, de achterstand werd weggewerkt.

Voldaan kan ik terugkijken naar wat ik mee hielp verwezenlijken. Mede met een aantal harde werkers met kwaliteit. Velen zijn inmiddels gestopt om redenen van leeftijd, gezondheid, het werk, het gezin en de kinderen of omdat het niet allemaal vol te houden was. Dag en nacht beschikbaar zijn, bekommerd zijn om het wel en wee van de inwoners. Het vreet aan je en vergt veel.

Mensen met inhoud en visie hielpen een nieuw Zingem gestalte geven. Harde werkers en volksmensen samen. Als neofiet kreeg ik steun van de anciens. Binnen mijn eigenste sp.a kon ik steeds rekenen op Marc Rogge en verder kreeg ik in het verleden veel steun vanwege Leon Nachtergaele, met wie de samenwerking en verstandhouding gerust model mag staan voor velen. Onder diegenen die afhaakten, maar mede Zingem vorm gaven, nemen ook Lieven De Vleeschouwer-Potvin en Christine Vandekerkckhove een belangrijke plaats in.

SAMEN werd in het verleden gedomineerd door één gedachte. Zingem moest een ander uitzicht krijgen.
De achterstand ten opzichte van de ons omringende gemeenten moest worden weggewerkt.
Kwalitatief personeel werd aangetrokken, dat onder leiding van secretaris Marc De Rijcke, later verder gezet door zijn opvolger Serge Ronsse, ervoor zorgde dat Zingem thans een modeladministratie bezit en terecht werd verkozen tot 6de meest efficiënte gemeente van Vlaanderen. Zingem staat model voor de opmaak alsook de informatie en communicatie bij openbare werken, die volgens AVS zo in iedere gemeente zou moeten zijn.

Terecht fier mogen we zijn op de uitbouw van de bibliotheek, de evolutie binnen ons onderwijs, de speelpleinwerking, ons ontmoetingscentrum “de griffel”, de renovatie van het vroeger verwaarloosd patrimonium en zeker ook op Huise Plein en het Kerkplein te Zingem. De aankoop van een natuurgebied en de spoedige aanleg van het speelbos zijn voorbeelden voor veel ons omringende gemeenten. Bijzonder blij ben ik dat wij de overstromingen tot een minimum konden beperken, onder meer door onze spaarbekkens. Nieuwe kleinere aanpassingen na de laatst uitgevoerde studie staan nog op steiger om ook de laatste problemen te verminderen. Wijlen PVV-er Dion De Laporte heeft mij en SAMEN hierin steeds gesteund, tegen zijn partij zonder visie in. Hij die zelf te lijden had zag het verschil en was er mij dankbaar voor.
Bovendien zijn alle verwezenlijkingen gerealiseerd zonder de schuld van de gemeente te vergroten.
4 x minder schuld dan een vergelijkbare gemeente in onze omgeving. Daardoor hypothekeren we de toekomst niet. We hebben de mogelijkheden om nieuwe projecten uit te bouwen en kunnen in de toekomst, zelfs bij stijgende intrestlast, de belastingen laten dalen. Terecht hebben we de moed om een gezond financieel beleid te voeren. Dit en nog zoveel meer laten me fier achterom kijken.
Terecht hadden we een opdracht en hebben we een visie ontwikkeld, terecht hebben we die verwezenlijkt.
Steeds hebben we onze programma’s voor meer dan 95 % afgewerkt, loze beloftes waren er nooit.
Voor het eerst in 24 jaar zeggen we duidelijk dat de belastingen zullen dalen. Nooit deden we voor de verkiezingen dergelijke belofte.


DE OPPOSITIE? Visie en de oppositie gingen tot nu toe weinig samen.

Wie visie heeft maakt één administratief centrum waar OCMW en gemeente samen huizen. Waar diensten die moeten samenwerken ook daadwerkelijk samen zitten. Waar iedere Zingemnaar voor al zijn problemen terecht kan. Wie visie heeft zegt niet dat het nieuw administratief gebouw nutteloos is en wil niet een deel van de administratie naar Huise brengen waar nu de gepensioneerden terecht kunnen.

Marcel Cnudde, mijn voorganger en vroeger tegenstrever was de laatste liberaal met visie.
Hij had 30 jaar geleden reeds plannen voor één gezamenlijke administratie. Maar hij moest de duimen leggen voor de hebzucht van zijn toenmalige partijgenoot Roland Otte. Marcel maakte de plannen voor bijna alle straten en wilde op een kort, desnoods in zijn ééntje, de Zingemse achterstand wegwerken. Misschien niet zo vlug te verwezenlijken, maar de visie was er. Die kans werd hem door een partij zonder visie ontnomen.

Dat het Diftar systeem voor huisvuilomhaling een goed systeem is werd mede beslist door alle gemeenten van de IVLA. Dat de VLD in Zingem zegt dat zij daar nooit zouden zijn ingestapt toont opnieuw hun gebrek aan visie. De containers werden nu nog immers zwaar gesubsidieerd. Tegen volgend jaar schiet er van die subsidiëring niets meer over. Straks worden zij verplicht zonder subsidiëring. Wanneer zij ons daarover verwijten maken, vergeten zij dat in 4 van de 8 gemeenten VLD-burgemeesters De Croo (Brakel), Browaeys (Horebeke), De Meulemeester (Oudenaarde) en Thienpont (Maarkedal) beslisten om mee in het systeem tre stappen. Misschien weet Otte het beter dan De Croo en konsoorten. De Croo kan je toch moeilijk een gebrek aan visie verwijten.

INTEGRITEIT. Tijdens de laatste gemeenteraad (24 agustus) was het opnieuw aan de orde.
“Illegale tuinmuur VLD-kopstuk staat fietspad in de weg” stond er in Het Laatste Nieuws van 26 mei
Een illegale tuinmuur voor zijn statige villa én een zwembad zonder bouwvergunning, twee bouwovertredingen waaraan de Zingemse oppositieleider Otte zich schuldig heeft gemaakt”.
Het was merkwaardig genoeg Otte zelf die de discussie in de gemeenteraad op gang bracht. Verschuif het fietspad naar de straat” vroeg Otte. Maar het voorstel werd door de meerderheid én zijn partijgenoot Eric Van Coppenolle weggestemd.”

Verleg de straat en verleg het fietspad, maar laat mijn muurke staan is de visie van Otte, die klacht indiende tegen de genomen beslissing.
Het is bedenkelijk dat iemand die kandidaat is om toe te zien op de wettelijkheid in de gemeente er zich zelf niets van aantrekt. Otte vindt dat hij boven de wet staat en geen vergunningen nodig heeft. Een niet vergunde muur vóór de rooilijn en een niet vergund zwembad. Hij heeft zich blijkbaar nooit afgevraagd hoe het kwam dat alle buren achteruit bouwden. Zij wisten blijkbaar wat niet mocht.

Otte vindt nu dat de gemeente, dus de inwoners allen samen, zijn illegale muur maar moet betalen. Dit zullen we echter zeker niet toelaten. Iedereen weet dat men tijdens mijn 24 jaar burgemeesterschap steeds de wet diende te volgen. Ook VLD-er Vanderstraeten gaf dit in de gemeenteraad van 24/8 toe. Een rooilijn was en is nog steeds een rooilijn. Deze van de Kruishoutemsesteenweg ligt reeds van in 1950 vast. Wie voor 1950 bouwde en later met die rooilijn werd belast kon het niet weten. Iedereen die erna bouwde hield er rekening mee. Enkel Otte wenste deze een 10-tal jaar geleden niet te volgen. Toen we hem er toen vanuit de gemeente opmerkzaam op maakten was zijn flegmatiek antwoord. Mijn muurke staat er en het blijft er staan.
Dat zijn partijgenoot Van Coppenolle reeds twee keer met SAMEN meestemde om geen onnodige kosten te doen toont aan dat niet iedereen bij de oppositie enkel aan de privé belangen van één persoon denkt. Wie natuurlijk in dit geval aan de gemeenschapsbelangen denkt, zal wel niet meer mogen meedoen.
Straks mag dus alles, althans voor sommigen.

ANNO 2006. Een gemeente die stil staat boert achteruit en dit mag niet. We moeten ook vooruit kijken, denken aan de toekomst. Nieuwe uitdagingen staan voor de deur.
Nieuwe mensen zullen die uitdagingen moeten aangaan. SAMEN is zich hiervan bewust en heeft de mensen om dit te helpen verwezenlijken.

Ondanks mijn afscheid zocht ik hard naar opvolgers. Ik ben fier dat uit deze ploeg mensen een opvolger kan komen. Ik ben fier dat ik ze mag steunen. Bewust zochten we naar mensen met inhoud en visie, maar die zich ook ten volle willen inzetten. Mensen die weten wat werken is en er ook voor willen gaan. Mensen die actief zijn in het verenigingsleven en daardoor ook de noden van de mensen beter kennen. Deze ploeg staat garant voor de toekomst en verdient ten volle uw vertrouwen en steun.
Ik reken dan ook op hun en op u allen.

Jean Pierre Cnudde, burgemeester

PS: Waarom ik deze brief schreef moet inmiddels duidelijk zijn. Uw gemeente heeft 24 jaar mijn leven en dit van mijn gezin bepaald. Voor deze gemeente, mijn Huise, Ouwegem en Zingem, hebben wij veel opgeofferd. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Ik deed het met liefde voor jullie allemaal, wars van kleur. Een partijkaart heb ik nooit iemand aangeboden. Ik probeerde steeds opnieuw neutraal te zijn.
Gemeenschapsbelangen gingen boven privé-belangen. Recht rijden was de boodschap.

Na 24 jaar mag ik een mooie erfenis achterlaten. Deze gemeente verdiend dat deze erfenis goed wordt bestuurd. Ik ben ervan overtuigd dat SAMEN garant staat voor een degelijk en doordacht bestuur. Ik twijfel er sterk aan dat dit met de huidige oppositie, met haar gebrek aan visie en kwaliteit het geval zal zijn. Dat er binnen die oppositie duidelijk verdeeldheid is weet immers iedereen en weerspiegelt zich alle dagen in het straatbeeld. SAMEN zal enkel als blok buiten komen en niet in kleine groepjes of als enkeling de straat afschuimen. Ik wens ook niet iedereen binnen die partij over dezelfde kam te scheren. Maar de leiding zoals die er nu is, is zeker de laatste die ik het bestuur van de gemeente in handen zou durven geven. Ik huiver bij de gedachte dat het ooit zover zou kunnen komen.

Hoewel ik geen kandidaat meer ben, wens ik het allerbeste voor jullie allen, voor onze gemeente. Deze garantie biedt de lijst SAMEN.
Ik vertrouw hiervoor op jullie allen, jullie verdienen dit.
Zingem verdient dat SAMEN de weg verder mag plaveien. Dergelijke weg wil ik bewandelen.

1 opmerking:

Peter zei

Mooie tekst, jammer van de dt-fout ;-)