vrijdag, oktober 27, 2006

Mededeling van de studentenvertegenwoordigers Rechten over de buispunten
De Gemeenschappelijke Examencommissie voor de opleiding Rechten heeft deze week een nieuwe regeling over deliberaties en buispunten aangenomen. Wij zijn daar als studentenvertegenwoordigers absoluut niet tevreden mee.

Hoewel in de meeste raden en commissies studenten vertegenwoordigd zijn, beslissen enkel de professoren over de deliberaties. Officieel wisten wij als studenten niet dat er een vergadering van de Gemeenschappelijk Examencommissie gepland was. Wij hoorden echter dingen waaien en hebben geprobeerd om via diplomatieke weg de buispunten te verdedigen. We hebben wel degelijk personen kunnen overtuigen van ons standpunt, maar blijkbaar was dit niet voldoende.

De nieuwe regeling houdt in dat je in elk Bachelorjaar 1 buispunt krijgt (tov 2 nu), als je gemiddeld minstens 600/1000 haalt (tov 550 nu). In de Masterjaren zijn er geen buispunten meer voorzien. Tweede licentie is een bachelorjaar, derde licentie is een masterjaar.

Wij zijn daar absoluut niet tevreden mee. We hebben dit onder meer op de Faculteitsraad al duidelijk laten horen.

De komende dagen en weken zullen er stappen ondernomen worden tegen deze beslissing. De kans is groot dat het VRG daarbij wordt betrokken. We zijn er immers van overtuigd dat we als studenten genoeg argumenten hebben om voor een redelijke deliberatieregeling te pleiten. Hoewel we er strikt genomen niet over kunnen meebeslissen, zullen we er alles aan doen om zo veel mogelijk professoren onze terechte zorgen te laten horen. Je kunt op ons rekenen.

Je hoort ongetwijfeld nog van ons.

Frederik Dhondt, Koen Hoornaert, Lien Coenen, Jonas Riemslagh, Sebastian Serruys
(Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid)
Matthias Laevens (Raad van Bestuur UGent)

Geen opmerkingen: