dinsdag, oktober 03, 2006

Opening academiejaar UGent

Gisteren was uw dienaar een aandachtig toeschouwer bij de plechtige opening van het academiejaar aan de UGent. Dit keer stal vooral de rectorale rede de show. In een voor de functie ongewone scherpte en duidelijkheid heeft rector Van Cauwenberge een aantal zaken heel sterk in de verf gezet. De bemoeienis van de KUL in Oost- en West-Vlaanderen, het Vande Lanotte-idee om tot 1 grote universiteit voor Vlaanderen te komen (zoals de Washington State University, die op 50 verschillende lokaties opereert), in plaats van overal provinciale kapelletjes op te richten (kijk maar naar de "KU Hasselt", die met godbetert een rechtenopleiding begint). De Leuvense rector Vervenne zag er niet helemaal op zijn gemak uit.

Natuurlijk is er ook geen opening van het academiejaar zonder studententoespraak. Dit jaar was het de beurt aan Olivier, die op gedreven wijze nog eens de belangrijkste punten van ons verkiezingsprogramma voor de RvB herhaalde (en daarvoor bijval kreeg van Frank Vandenbroucke). Tussendoor werd Frank Beke gehuldigd als afscheidnemend burgemeester van Gent.

De minister zelf bracht een vrij belerende toespraak over zijn visie op de internationale positie van de Vlaamse Universiteiten. We zijn amper beter dan de Europese middelmaat, in tegenstelling tot wat we onszelf voorhouden. Vdb eist kwaliteit van de universiteiten. Hij wil minder opleidingen en een betere personeelsinzet. Met die vaststelling kan je akkoord gaan, maar het is toch zeer vreemd dat Vandenbroucke dan geld geeft aan de start van een aparte faculteit rechten in godbetert Hasselt... De financieringsdiscussie voor de UGent lijkt alvast gesloten voor de man uit Leuven. De universiteit kan uitdovend een beroep doen op een onderzoeksfonds om de achterstand op de KUL in te halen, maar hoort zich voor de rest te schikken naar de doelstellingen van het nieuwe systeem, waarin de wetenschappelijke output (publicaties in boeken, artikels...) een belangrijke weging krijgt. Ook de output van studenten vindt de minister belangrijker dan de input. Tegen de geest van zijn oorspronkelijke voorstel in, deed hij toch de toegeving om het niét toe te passen voor het eerste jaar. Maar vanaf dan worden universiteiten enkel gesubsidieerd in functie van behaalde credits (vakken die een student slaagt). Je mag een beetje "compassie" hebben met wie moeite heeft om de juiste richting te vinden. Maar eens het krediet op is, moet je niet hopen op financiering. Vandenbroucke haalt zijn mosterd in het hoge Noorden en hoopt dezelfde resultaten te bereiken. Wait and see...

Geen opmerkingen: