zondag, november 19, 2006

8 oktober en de federale verkiezingen

Na de analyses van de verkiezingsresultaten, een kleine projectie van de uitslag voor de provincieraad op de kamerverkiezingen. Pro memorie: voor het Vlaamse resp. Waalse Gewest kwamen we op 8 oktober aan de volgende cijfers:

Groen!

7,60%

sp.a-spirit

19,20%

CD&V/N-VA

30,02%

VLD-Vivant

18,30%

VB

21,40%

Ecolo

12,60%

PS

32,10%

cdH

18,30%

MR

26,50%

FN

2,78%


Er dient wel te worden opgemerkt dat het FN door een procedurefout bij het indienen van de lijsten niet als “FN” op de kiesbrieven verscheen en dus zwaar gehandicapt aan de verkiezingen begon. Bij deze uitslag valt het FN natuurlijk onder de kiesdrempel voor de Kamerverkiezingen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franstalige partijen B-H-V) hebben we de cijfers van de La Libre-peiling (26/9) genomen. Aangezien het Gewest onttrokken is aan de indeling in provincies, zijn er geen provincieraadsverkiezingen georganiseerd. De cijfers van de peiling stemmen min of meer overeen met de tendenzen van de gemeenteraadsverkiezingen: ecolo herhaalt het succes van 2000 niet, cdH wint en de PS wordt (een beetje) groter dan de MR.

ecolo

11,43%

PS

33,66%

cdH

15,65%

MR

33,29%

FN

5,96%

Omgezet naar tendensen voor de Kamerverkiezingen (op basis van de uitslag van 2003) geeft dit een quasi verdubbeling voor groen! (3,95% naar 7,6%), scherp verlies voor sp.a-spirit en vld (4,69% resp. 6,31% achteruit). Lichte winst voor het VB (18,57% naar 21,4%) en forse kartelwinst voor CD&V/N-VA (bijna 4% extra t.o.v. het gezamenlijke resultaat in 2003).

In Franstalig België blijft de PS stabiel (-0,3%), net als de MR (+0,8%). Het FN verdwijnt uit het parlement, Ecolo wint 5% (verschuiven van proteststemmen?), cdH 4% (naar 18,3%). Dat PS en MR in zetels verliezen, heeft te maken met de situatie in Brabant (waar een zetel naar de Nederlandstaligen gaat door het feit dat Groen! de kiesdrempel haalt) en het zwakke resultaat van cdH en Ecolo in 2003.

Nederlandse taalgroep:

Groen!

5 (+5)

sp.a-spirit

18 (-5)

CD&V/N-VA

29 (+7)

VLD-Vivant

16 (-9)

VB

20 (+2)

Franse taalgroep:

Ecolo

7 (+3)

PS

23 (-2)

cdH

12 (+4)

MR

20 (-4)

FN

0 (-1)

De VLD verliest 2 zetels in West-Vlaanderen, sp.a-spirit 1. Winnaars zijn groen!, cd&v-nva en vb (elk eentje bij tot resp. 1, 7 en 3). In Oost-Vlaanderen wordt de VLD opnieuw de tweede partij met 5 zetels (min 2), CD&V-NVA wordt nipt groter (6 zetels, 26,72%). sp.a-spirit verliest een zetel, groen! wint eentje, het VB blijft gelijk.

In Antwerpen kan CD&V-NVA groter worden dan het VB (pro memorie: de provincie is meer dan ’t stad alleen). In zetels geeft mijn projectie een ex aequo (7/7). VLD en sp.a-spirit verliezen elk twee zitjes, groen! wint er twee. In Limburg wisselt maar 1 zetel, van VLD naar CD&V/NVA.

In Brabant opnieuw hetzelfde beeld. Verlies voor sp.a-spirit (-1 zetel) en VLD (-2 zetels). Winst voor VB (hier dus wel, +1), CD&V-NVA en groen! (ook +1). Deze provincie brengt ons natuurlijk bij de Franstalige partijen. Ecolo blijft stabiel op 2 zetels, de PS wint er een (tot 6), de MR verliest er twee (7). cdH klimt naar 3 zetels (+1). Voor Wallonië verandert er niet veel: in Henegouwen en Luik halen groenen en christen-democraten telkens een zetel bij ten koste van PS en MR. Het FN verliest zijn verkozene in Henegouwen.

Procentueel is de combinatie CD&V/N-VA+cdH de sterkste: 25,59%, meer dan sp.a-spirit/PS (24,51%) of VLD-Vivant/MR (22,16%). In zetels komen de christen-democratische en socialistische groepen er ex aequo als sterkste uit. Aangezien de N-VA naar alle waarschijnlijkheid een aparte fractie zal vormen, zijn de socialisten eigenlijk de grootste. Omdat het aantal “gele” verkozenen moeilijk in te schatten valt, gaan we voorlopig uit van 41 zetels voor socialisten (min 7) en christen-democraten, een vooruitgang van maar liefst 11 zetels. De liberalen verliezen 13 zetels (van 49 naar 36). Extreem-rechts wint, door het verlies van het FN, globaal slechts 1 zitje (19==>20). Grote winnaars zijn ook de groenen (4==>12).

Voor de coalities zijn er vier mogelijke opties. Door de lage score van extreem-rechts is er natuurlijk veel meer ruimte voor oplossingen met de traditionele partijen. Zelfs de N-VA zou kunnen gedumpt worden.

1. Rooms-rood (29+23+18+12 = 82/150)

Grootste formatie is CD&V/N-VA, dat de premier levert. PS en sp.a-spirit vormen een sterk links blok van 41 zetels, dat opweegt tegen het oranje-gele. cdH is het onmisbare vierde wiel aan de bestelwagen van Yves Leterme. Als de N-VA (maximaal 6 zetels) eruit wordt gekieperd wegens luidruchtig ventileren van onvrede met het uitblijven van een staatshervorming, houdt deze regering nog een meerderheid over. Dan zijn PS en CD&V even groot en wegen de socialisten zelfs zwaarder door, wat mogelijkheden geeft om zelf de premier te leveren.
De vakbondsvertegenwoordiging in KMO’s wordt in de eerste maanden van de regering gestemd in de Kamer. Minister van Arbeid Inge Vervotte spreekt daarover haar tevredenheid uit op de gezinsdag van CD&V in Bokrijk. Haar collega van Justitie Jo Vandeurzen ontkent elke verantwoordelijkheid bij de ontsnapping van 28 Hongaarse gedetineerden uit de gevangenis van Sint-Gillis. Kamervoorzitter Greta D’Hondt weet via een ingenieus systeem de financiering van de liberale fractie te reduceren.

2. Paars (23+20+18+16 = 77/150)

Grootste partij is de PS (23), gevolgd door de MR (20). Merkwaardig genoeg gebeurt dit met een lager stemmenaantal dan vergelijkbare Vlaamse formaties. De PS haalt 820.000 kiezers, Vlaams Belang 877.000, maar toch twee zetels meer. De MR trekt met 709.000 ongeveer 40.000 minder stemmen aan dan de VLD, maar haalt toch vier zetels meer. In deze formule levert de PS de premier.

Elio Di Rupo haalt de frontpagina van Libération, uitgedost als Lodewijk XIV. Het overwicht van de Franstaligen in deze regering (40/77) is bijzonder groot. Minister van Buitenlandse Zaken André Flahaut richt met Frankrijk, Venezuela, Colombia, Cuba en Chili het anti-kapitalistisch mondiaal netwerk op. VLD-voorzitter Karel De Gucht noemt zijn PS-collega Laurette Onkelinx een onnozel wicht, wat leidt tot het ontslag… van eerstgenoemde. Kersvers Minister van Toffe-VLD-Dingen-voor-Jonge-Mensen Matthias De Clercq raakt slaags met Vice-premier Freya Van den Bossche bij de opening van de Gentse Feesten.De staatsschuld wordt –volgens overheidsstatistieken- gereduceerd tot min zestien procent van het BNP. Minister van Begroting en Vice-premier Michel Daerden ontvangt prompt een eredoctoraat aan de Universiteit Gent. Kardinaal Jozef De Kesel veroorzaakt opschudding door twee zwarte vrouwen te trouwen in de Sint-Goedelekathedraal. Groen! eist in november 2007 bij monde van Vera Dua de vervroeging van de door de regering naar 2009 vervroegde sluiting van de laatste Belgische kerncentrale. Minister van Energie Marc Verwilghen wordt opgenomen in een open verzorgingsinstelling.

3. Rooms-blauw (29+20+16+12 = 77/150)

Premier Leterme gaat aan tafel met Vincent Van Quickenborne, Melchior Wathelet Jr. en Didier Reynders voor een regering die eens lekker het mes zet in de sociale zekerheid. Minister van Pensioenen Hendrik Bogaert komt op de cover van The Economist met een Margaret Tatcher-pruik. CD&V-vice-premier Herman Van Rompuy (Binnenlandse Zaken) komt in opspraak bij de uitwijzing van 50 homoseksuele vrijzinnige zigeuners naar Iran. PS-voorzitter Michel Daerden hekelt de door minister van Consumentenzaken Mia De Schamphelaere afgekondigde drooglegging.


Rik Daems, haar collega van Begroting, neemt na een jaar ontslag onder druk van stakingen van de socialistische metaalvakbond, die het land maanden lang platleggen. Aartsbisschop André Mutien-Léonard veroordeelt het optreden van de socialistische stakersposten en weigert de communie aan vrouwen, kinderen en ouders van stakende werknemers. Yves Leterme roept de hulp van het Amerikaanse leger in om de situatie te ontzetten. Dat wordt geweigerd, uit onvrede met het gezamenlijke optreden van minister van Buitenlandse zaken Pieter De Crem, de Turkse premier Erdogan en de Iraanse president Ahmadinejad op de interreligieuze top van Istanbul (september 2007).Vera Dua ketent zich met de groen!-verkozenen vast aan de door de regering gefinancierde nieuwe kerncentrale van Sint-Lievens-Houtem. De vennootschapsbelasting wordt door Didier Reynders –in navolging van onze belangrijke handelspartner Oezbekistan- verlaagd naar 6%. Opmerkelijk is de persoonlijk door premier Leterme op de agenda geplaatste fiscale immuniteit voor landbouwersgezinnen.


ACV-voorzitter Luc Cortebeeck koopt een lidkaart van sp.a, wanneer minister van administratieve vereenvoudiging Servais Verherstraeten een wetsontwerp neerlegt om vakbonden rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Het kabinet komt finaal ten val door de overgang van Nahima Lanjri naar groen!, nadat eerder Greta D’Hondt en Luc Goutry als onafhankelijken waren gaan zetelen. Bij de vervroegde verkiezingen haalt de gezamenlijke lijst van Roberto D’Orazio en Dirk Van Duppen 12% van de stemmen.

4. Tripartite (29+23+20+18+16+12 = 118/150)

Deze comfortabele formule is ideaal voor een grondwetsherziening. Eventuele miserie met de N-VA is er dan niet, want er komt een staatshervorming. De nieuwe procedure voor herziening van de Grondwet (tot stand gekomen na een week uithongeren van de onderhandelaars op het kasteel van Beersel) is zodanig ingewikkeld dat iedereen tevreden is en niemand nog moeite doet om ze te begrijpen.


Geert Bourgeois is maar matig opgetogen met de regionalisering van de federale bevoegdheid over de profylaxie en eist de splitsing van de federale wetenschappelijke instellingen, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Na drie maanden onderhandelen heeft niemand echter nog zin om verder te doen. Bij consensus onder de andere regeringspartners worden deze thema’s naar een volgende ronde staatshervorming verschoven. De 340 pagina’s tellende drietalige editie van de nieuwe Grondwet (Editions Uyttendaele) blijkt een kassucces in de boekhandels en supermarkten.
Minister van Buitenlandse Zaken Guy Verhofstadt lokt overal ter wereld (moedwillig) diplomatieke incidenten uit, wat het kabinet Leterme-I na nog geen jaar ten val brengt. De gevallen premier gaat met Trudy onthaasten op een kinderboerderij in West-Vlaanderen. Europees Commissaris Louis Michel keert terug bij de vervroegde verkiezingen van maart 2008, die hij glansrijk weet te winnen.

Dit alles valt natuurlijk met een korrel zout te nemen. Bij provincieraadsverkiezingen scoren christen-democraten traditioneel beter, bij gebrek aan nationale boegbeelden in kleine arrondissementen. Het is wel zo dat alle partijen hun kopstukken ergens op de lijst hebben gezet als steun. Denk maar aan het arrondissement Vilvoorde, waar plots Frank Vandenbroucke de provincielijst duwde. Of Roeselare, waar ene J-M Dedecker opdook. Of Deinze, met Vlaams Vice-minister-president Fientje Moerman. Enige nationale tendens zou er toch in moeten zitten. Het valt natuurlijk te verwachten dat extreem-rechts het beter doet in de kamerverkiezingen en direct een viertal zetels extra oppeuzelt. Vooral in Wallonië is die kans niet ondenkbeeldig. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde procedurefout.

Het is ook onduidelijk –de Antwerpse ravage indachtig- in hoeverre groen! schade zal lijden van de inzet van sp.a-boegbeelden op de Kamerlijsten, laat staan wat de impact zal zijn van nieuwe initiatieven à la Jean-Marie Dedecker en Jef Sleeckx, die beide paarse partijen (en het VB?) stemmen kunnen kosten, of net niet (cfr. Ward Beysen en Abou Jahjah in 2003).

2 opmerkingen:

S- zei

Tis Universiteit Gent (hoofdletter 'U')!

Voor de rest: amusant stukje. Geef mij maar paars (vanzelfsprekend mèt Daerden en zijn presidentiële logica) en in elk geval niet rooms-rood (het maatschappelijk conservatisme van de tsjeven met het economisch conservatisme van de sossen, das er lichtelijk over he).

Dragases zei

Ideologisch: Paars
Met oog op de toekomst: toch maar een Tripartite