vrijdag, december 15, 2006

Schepencollege Zingem 2007-2012

Woensdagavond werd de nieuwe samenstelling van het Zingemse schepencollege aan de pers meegegeven. Om eerdere foutjes in premature krantenartikels recht te zetten, volgt hier nog eens het juiste lijstje ;)...

1. 2007-2009
Burgemeester (Burgerlijke Stand, Financiën, Bevolking, Lokale economie, Veiligheid, Personeel)

Etienne ver Cruysse (cd&v)

Eerste Schepen (Cultuur, Jeugd, Kinderopvang, Senioren, Welzijn, Huisvesting, Ontwikkelingssamenwerking)

Kathleen Hutsebaut (cd&v)

Schepen van Sport, Feestelijkheden, Begraafplaatsen en Toerisme

Felix Vermeiren (N-VA)

Schepen van Landbouw en Milieu, Plattelandsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Informatica

Jurgen Haustraete (cd&v)

Schepen van Openbare Werken, Infrastructuur, Onderhoud, Mobiliteit, Communicatie en Informatie

Jacques Ghijs (cd&v)

OCMW-voorzitter, tevens bevoegd voor Onderwijs, Sociale Zaken en Tewerkstelling

Carine Seynaeve (sp.a)

2. 2010-2012
Burgemeester (id. als Etienne)

Kathleen Hutsebaut (cd&v)

Eerste schepen (Sport, Kinderopvang, Senioren, Jeugd, Cultuur)

Kathelijne Van Betsbrugge (cd&v)

Schepen van Onderwijs, Welzijn, Huisvesting, Ontwikkelingssamenwerking, Begraafplaatsen, Communicatie en Informatie

Carine Seynaeve (sp.a)

Schepen van Milieu etc. + Mobiliteit

Jurgen Haustraete (cd&v)

Schepen van Openbare Werken, Onderhoud, Feesten en Toerisme


Patrick Vermeulen (cd&v)

OCMW-voorzitter, tevens bevoegd voor Sociale Zaken en Tewerkstelling

René Knops (sp.a)

3. Pro memorie, de samenstelling van de raden
Gemeenteraad: Schepencollege + Sofie Bauters, Nadine Polfliet, Achiel De Ruyck, Kathelijn Van Betsbrugge, Patrick Vermeulen (deze laatste twee vanaf 2010 vervangen door Etienne ver Cruysse en Jacques Ghijs, die beiden ontslag nemen uit het college).

OCMW-raad: uw dienaar (sp.a) + René Knops (sp.a) + Katrien Feliers (cd&v) + Dirk Den Haese (cd&v) + Carine Seynaeve (sp.a). Vanaf 2010: Mireille De Vos (sp.a) vervangt Carine.

Het spreekt voor zich dat Samen niet eindigt met de verkiezingen. De gemeenteraadsleden en het schepencollege opereren als 1 groep. Kathelijne Van Betsbrugge zal zes jaar de rol van fractievoorzitter vervullen en we zullen blijven communiceren via onze website, die gewoon verder online blijft.

Geen opmerkingen: