woensdag, januari 10, 2007

sp.a en de staatshervorming

In de aanloop naar elke federale stembusslag duikt het woord wel eens op. Dit keer iets frequenter dan in 2003. Dat ligt uiteraard aan de B-H-V-crisis uit 2004-2005, maar ook aan de asymmetrische samenstelling van de gewest- en federale regeringen. De algemene teneur in de Vlaamse pers lijkt te zijn dat men met België "anno 1994" niet meer kan besturen in 2007. Ook de sp.a mengde zich bij monde van Vandenbroucke en voorzitter Vande Lanotte in het opgehitste debat.De staatshervorming (hoewel juridisch bijzonder leuk) is een discussie over middelen en niet over doelstellingen. Ze moet socialisten eigenlijk gewoon koud laten. De kiezer verdient beter dan dat. Indien er dan een staatshervorming zou komen (wat niet evident is, gezien ze een 2/3-meerderheidveronderstelt en voor sommige aspecten ook een meerderheid in elke taalgroep), is dat het moment om een aantal gekende knelpunten aan te pakken:
- de politieke macht van de Koning (aanduiding van de formateur overlaten aan het parlement, zoals Vande Lanotte deze week opperde)
- het bestuurlijk statuut van Brussel op gemeentelijk niveau rationaliseren (bevoegdheden naar het gewest overhevelen ? fusies ?)
- een aantal "probleemdomeinen" herfederaliseren (normen voor nachtlawaai, buitenlandse handel)

Bovenal kan je dit maar doorvoeren met een grote consensus onder alle politieke partijen. Vandaar dat we ons niet moeten laten leiden door grote eisen en het opgewonden gekir van N-VA en CD&V. Als je op je eentje iets eist, sta je verder dan ooit van een akoord. Vooral als er met zes of zeven moet worden gepraat. Vandaar dat we best zo rationeel mogelijk een dergelijke discussie binnenstappen.

Wat de regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid betreft, ben ik eerder geneigd het standpunt van Guy Verhofstadt te volgen. Het lijkt compleet tegengesteld aan de logica om economische zaken Europees en Internationaal te regelen, om deze zaken aan de gewesten te laten. Beeld je maar eens in dat het Brussels Gewest -dat er nu met het arbeidsbemiddelingsbeleid al niet in slaagt om eigen werklozen aan de slag te helpen in de rand- ook de werkloosheidsuitkering zou kunnen aanpassen.

Bovendien lijkt dit de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië enkel te vergroten. Wie in een betere uitgangspositie zit, heeft natuurlijk enkel betere troeven om die te verbeteren ten opzichte van de "achtergebleven" deelstaat. Waardoor financiële transfers nog zullen toenemen. Meteen een argument voor degenen die in België enkel een bodemloze Vlaamse geldput zien.

Moet een socialist voor het behoud van België zijn? Zoals gezegd, dit soort discussie over structuren moet ons koud laten. Wat ons wél kan deren, is het lot van de mensen die erin moeten leven. Het kan op zich juist zijn dat de Vlaamse steuntrekker beter wordt van een splitsing van bepaalde (niet alle sectoren van de sociale zekerheid zouden gesplitst financieel beter uitvallen, cfr de gezondheidszorg) uitkeringen, maar we zijn er niet alleen voor de "Vlaamsche" sukkelaars. Het garanderen van een zo groot mogelijke solidariteit is voor ons essentieel. Het is beter 10 miljoen mensen onder een goede paraplu te zetten dan enkel de 6 miljoen uit het rijke deel. Hoe meer mensen kunnen genieten van herverdeling, hoe beter.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

een aantal "probleemdomeinen" herfederaliseren (normen voor nachtlawaai, buitenlandse handel)

Eindelijk es een oplossing, ipv altijd te moeten regionaliseren.

Peter Van de Ven zei

U schrijft:
"Moet een socialist voor het behoud van België zijn? Zoals gezegd, dit soort discussie over structuren moet ons koud laten."

Daar ben ik het niet mee eens, omdat u ervan uitgaat dat er geen inhoudelijk luik is aan de communautaire debatten.

Naar mijn mening is het onderwerp van het communautair debat het maatschappijmodel van de samenleving waarin we morgen willen leven. "Vlaanderen" versus "België" is geen arbitrair onderwerp.

Lees meer:

http://www.dignitadoc.be/Separatisme_unitarisme.htm

Jimmy zei

Álles herfederaliseren en de Walen onder curatele plaatsen. Waar dat geen gedacht?

Marje zei

Natuurlijk laat de structuur je koud, het gaat vooral om de verpakking maar een gebouw heeft fundamenten nodig, jawel een structuur anders zakt het in elkaar.

Als je écht voor "de mensen" wilt zijn dan bewijs je hen een dienst door voor een onafhankelijk vlaanderen te kiezen omdat belgie ondemocratisch en corrupt is. Ook voor Wallonie zelf zou het beter zijn want de geldstromen zijn er wel degelijk en de gewone waal word er niet beter van. Het geld dient enkel op de zorgmaatschappij van de PS in stand te houden. De PS houd de gewone waal gewoon dom.

U spreekt van solidariteit maar de definitie van solidariteit is de volgende: Echte solidariteit veronderstelt transparantie, objectiviteit en doelmatigheid. De huidige geldstromen vanuit Vlaanderen voldoen aan geen enkel van die drie criteria.

De traditionele partijen mogen zichzelf ook vragen stellen. Het zijn machtsinstellingen geworden die zichzelf beschermen door zoiets als een 5 procent-regel in te voeren zodanig dat nieuwe tegenstanders en initiatieven in de kiem gesmoord worden.

De paarse regering speelt met onze welvaart, Vlaanderen zal het niet blijven kunnen betalen, op die manier dreigt Wallonie Vlaanderen mee te sleuren naar economisch zéér moeilijke tijden.

Mijn naam is Jeroen
Secretaris van Jong-N-VA-Oost-Vlaanderen
http://www.jeroenmartens.blogspot.com/

Peter Van de Ven zei

"Vlaamse onafhankelijkheid" beter voor "de mensen"? Vergeet het maar: niemand heeft baat bij een principieel onverdraagzame cultuur-homogene assimilatiepolitiek.

In de marge mag opgemerkt worden dat de collaboratie (waar de meeste Vlaams-nationalistische politici hun roots hebben) geen "ongelukje" was van het Vlaams-nationalisme.

Vlaams-nationalisme is immers de agenda van een minderheid hard-core flaminganten, en die hebben een buitenlandse macht nodig om hen te helpen: vroeger was dat Duitsland, nu is dat het neo-liberalisme of het Amerikaanse neo-conservatisme.

Wanneer ik zie dat de Sp.a met de dag vervlaamst (waar staat het woord "België" nog in de huidige beginselverklaring?) kan ik alleen hopen dat Belgicisten binnen Sp.a zich laten gelden en voor hun mening durven uitkomen, tegen hun (orangistisch) partijbestuur in.

Anoniem zei

Peter van de Ven, ik kots van u