woensdag, februari 14, 2007

De Paviagroep gebuisd?

Zonet op www.paviagroup.be het voorstel van de Paviagroep voor een federale kieskring in de Kamer gelezen. Dit clubje academici had zich tijdens de B-H-V-crisette (waar uw dienaar momenteel scriptiehalve net iets meer mee bezig is dan normaal) gemanifesteerd met een interessant voorstel voor federale kieskringen. De motieven zijn vrij algemeen gekend en stemmen ook overeen met het standpunt rond federale kieslijsten dat animo StuGent vorig jaar goedkeurde.

U krijgt later op deze blog nog een uitgebreide analyse van wat de Pavia-mensen voorstellen, maar de eerste indruk is ronduit ontgoochelend. Hoewel ik me volledig kan vinden in de analyse dat communautaire problemen de besluitvorming in dit land soms belachelijk maken en een ernstig politiek debat verhinderen, ben ik de mening toegedaan dat men toch tot een merkwaardige voorsteltekst is gekomen, die zo goed als doodgeboren is:
- Men raakt aan de artikelen 61 en 63 G.W., wat eigenlijk compleet niet nodig is. Een kiezer twee stemmen geven voor dezelfde assemblee is ronduit belachelijk. Je kan het probleem ook oplossen zonder een man twee stemmen te geven.
- Men stelt de verkiezing van amper 15 parlementsleden voor, met een vaste verhouding 9/6 F/N; dit komt neer op een de facto rechtstreekse verkiezing van de federale regering, maar met loochenen van de grondwettelijk verankerde pariteit (uitgenomen de eerste minister).
- Wat bezielt de Paviagroep om de dubbele kandidatuur terug in te voeren? Het Arbitragehof heeft dit in haar recente electorale rechtspraak als zeer bedenkelijk beoordeeld. Het bestendigt het opvolgerssysteem, wat ronduit antidemocratisch is.

2 opmerkingen:

Peter zei

Ik ben ook voorstander van een nationale kieskring. Zou veel problemen oplossen.

In Vlaanderen dan wel :-)

Peter zei

Eigenlijk heeft Bart Brinckman (De Standaard) groot gelijk:

Het idee is uiteindelijk alleen aantrekkelijk als hoeksteen van een compromis waarin de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt geregeld. Als Franstaligen, niet alleen in de Rand, maar ook in Knokke en Peer voor Di Rupo of Reynders mogen kiezen, kan dat dossier ontmijnd worden. Maar dat is hetzelfde als de auto omkeren om de asbak leeg te maken.