zaterdag, februari 17, 2007

Rendez-vous avec l'Histoire?


Vandaag heeft uw dienaar zich nog eens verdiept in het stukje geschiedenis vlakbij zijn deur. De Slag bij Oudenaarde, een van de grote momenten uit de Spaanse Successieoorlog (1701-1713/14). Volgende week hou ik immers een voordracht n.a.v. mijn artikel in de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van dit jaar. Het stuk is een herwerkte versie van mijn humaniora-eindwerk (leve de amateurhistoricus). In illo tempore zocht ik natuurlijk ook het Internet af naar informatie, maar mijn oogst was uiterst mager.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik vanochtend na een bezoek aan het slagveld hoorde dat Clément Oury van de Ecole des Chartes (Univ. Paris IV/Sorbonne) zeer recent -in 2005- onder leiding van Olivier Chaline een doctoraat heeft afgewerkt met nota bene Oudenaarde in de titel. "Blenheim, Ramillies, Audenarde. Les défaites françaises de la guerre de Succession d'Espagne (1704-1708)". Voorwaar een dikke vette bron erbij, die de archieven van Vincennes dan nog eens bestrijkt ook. Hoewel het werk noch in Libis, noch in Aleph opduikt, ben ik nogal vastberaden om het in handen te krijgen.

Maar niet alleen interessante literatuur duikt op. Blijkbaar richten "geeks" zich in groten getale op de aanmaak van Wikipedia-pagina's over zowat elke bevelhebber die in de Successie-oorlog heeft meegevochten. Waar ik me vijf jaar geleden gek zocht naar afbeeldingen van de hertog van Bourgogne (de kleinzoon van Louis XIV die het Franse leger aanvoerde bij Oudenaarde), prijkt die nu mooi op een stuk internetsite. Zelfs mindere goden als Catinat lachen de hedendaagse surfer mooi toe op zijn TFT-scherm. Er bestaat blijkbaar zelfs een www.spaansesuccessie.nl en een wargamer-addictsite heeft blijkbaar nog een bordspel over de periode opgeduikeld. Nooit gedacht dat de Spaanse Successie aan een internetrevival zou beginnen.

Geen opmerkingen: