zaterdag, april 28, 2007

Waar komen de VB-kiezers vandaan? (Marc Spruyt)

Goed stuk van Marc Spruyt op Blokwatch over de VB-kiezers (gebaseerd op onderzoek Swyngedouw c.s., KUL).

Geen opmerkingen: