vrijdag, mei 04, 2007

animo StuGent wil klokkenluidersstatuut UGentEen klokkenluidersstatuut aan de UGent?


Grote organisaties “verzetten bergen” in onze maatschappij. Zonder hen is er geen openbaar vervoer, geen onderwijs… Toch kunnen er ook zaken misgaan. Hoe lost men dit op? Normaal worden problemen intern behandeld: men gaat met “de chef” (de hiërarchisch overste) praten. Spijtig genoeg voelen mensen soms een reële druk om te zwijgen. Wat doe je als je onmiddellijke baas iets verkeerd heeft gedaan, dat de werking echt in gevaar brengt? Of wanneer iets niet “mag geweten” zijn? Veel mensen zwijgen gewoon en wachten tot ze het probleem vergeten zijn, uit angst voor represailles die hen hun carrière kunnen kosten.


Bij onze Noorderburen bestaat al geruime tijd iets als het klokkenluidersstatuut. Wie in een overheidsorganisatie een ernstig probleem vaststelt, kan immuun gemaakt worden voor sancties die met zijn klacht te maken hebben. In 2002 riep Time Magazine drie “whistleblowers” tot persoon van het jaar. Ook de Vlaamse ambtenaren hebben al een paar jaar een gelijkaardig statuut. Vlaams Ombudsman Bernard Hubeau verleende het onlangs aan de voormalige kabinetschef van minister Moerman, nu topambtenaar bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, naar aanleiding van een klacht rond de toewijzing van overheidsopdrachten.


Tot onze spijt bestaat deze mogelijkheid nog niet aan de Universiteit Gent. Het zou de werking van de instelling nochtans een heel eind vooruit helpen. In een groeiende universiteit wordt de organisatie steeds anoniemer en zijn veel zaken moeilijk te controleren. Ook de verkozen raden binnen de UGent kunnen niet alle informatie kennen. Dat is ook hun taak niet. Wie als personeelslid of student in zo’n orgaan zit, moet ook nog zijn gewone universitaire activiteiten kunnen verzorgen.


Een oproep voor bescherming van klokkenluiders klinkt al gauw als een aanval op een concrete vermoede duistere toestand. Dat is het niet. Dit is meer een kwestie van voorkomen dan van genezen. Toch kunnen we niet naast het voorbeeld van de wantoestanden rond Prof. Vandamme, die vorig jaar pas na een grootscheepse pers- en petitie-actie aan het licht kwamen.
Er bestaat bovendien een voorbeeld om verder op te bouwen. Studentenvertegenwoordigers genieten immers al een beperkte “immuniteit” voor daden in verband met hun functie (art. 4 Universitair Tuchtreglement voor Studenten).


Het lijkt ons wel essentieel, om nutteloze klachten en misbruiken te vermijden, dat een onafhankelijke instantie autonoom beslist over de ernst van het aangebrachte dossier én de reële kans op sancties indien men de “normale weg” zou volgen. Wie iets te zeggen heeft, moet zeker zijn dat hij zonder vrees rechtuit kan spreken.


Meer weten?
www.animostugent.beFrederik Dhondt
Voorzitter
0485/45 31 05
voorzitter@animostugent.beMattias Willems
Ondervoorzitter
0486/84 17 79
ondervoorzitter@animostugent.be

Geen opmerkingen: