zondag, mei 13, 2007

Open brief aan Jo Vandeurzen

13/05/2007 - Geachte Heer Voorzitter, Beste Jo,

Zoals het hoort in een electoraal ideeëndebat hebben we ook uw kiesprogramma met aandacht gelezen en in het bijzonder uw voorstel met betrekking tot, wat u noemt, de actie Waarheid Begroting.(foto: Reporters )
We willen er geen enkele onduidelijkheid over laten bestaan: dit is een bijzonder goed voorstel. In die mate zelfs dat wij ons willen engageren, ongeacht of we bij de regeringsonderhandelingen betrokken worden of niet, voluit uw actie te ondersteunen.

Ook uit het verleden blijkt hoe nuttig zo een onderzoek wel kan zijn. Op 28 april 2004, net voor de verkiezingen van juni 2004 voor het Vlaamse parlement, drukte Vlaams begrotingsspecialist Eric Van Rompuy in De Standaard de grote ongerustheid van de Vlaamse bevolking uit, de begrotingscontrole was immers met een goed resultaat afgehandeld. “Na de verkiezingen zal plots blijken dat er een gat is van enkele honderden miljoenen,” waarschuwde Van Rompuy.

Enkele maanden later, toen CD&V tot de Vlaamse regering toegetreden was en na een soort van interne Actie Waarheid, luidde het op 8 oktober 2004 geruststellend: “De Vlaamse regering heeft een overschot van 664 miljoen in 2004 en 602 miljoen euro in 2005.” De Vlaamse bevolking herademde.

Niet voor lang echter. Want begin 2006, in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen, waarschuwde federaal begrotingsspecialist Hendrik Bogaert voor een nieuwe nachtmerrie: de begroting 2005 was structureel in onevenwicht! In februari 2007 stelde de Nationale Bank in het definitieve rapport over 2005 dat er een structureel overschot van 0,3 procent was. De Belgische bevolking herleefde.

Het is duidelijk dat dergelijke objectieve rapporten een heilzaam effect hebben, vandaar onze volledige steun voor uw voorstel.

We vinden wel dat we wat ambitieuzer moeten zijn in de samenstelling van de commissie die deze studie moet uitvoeren. We denken dat daarbij zowel het Rekenhof, de Nationale Bank, het Instituut voor Nationale Rekeningen, de Hoge Raad voor Financiën en ook Eurostat moet betrokken worden, zodat het onderzoek op topniveau en in alle onafhankelijkheid kan gebeuren.

Ten slotte herinneren we u nog even dat wij de huidige begrotingssituatie als volgt zien : in 2007 leidt de uitvoering van de begroting er toe dat we een structureel evenwicht halen. Om aan de streefcijfers van de HRF te komen, moeten we bij gelijkblijvende fiscale druk, een inspaning van een goed procent van het BNP leveren, inclusief de verlaging van de interestlast.


Johan Vande Lanotte (Voorzitter sp.a) en Freya Van den Bossche (Federaal Minister van Begroting)

:) hehe

(bron: www.s-p-a.be)

2 opmerkingen:

Jonas zei

Volgens mij begaat de sp.a met deze open brief een stommiteit. Het oogt misschien wel even stoer, maar zolang de aandacht gevestigd wordt op de begroting, verliest men. De perceptie is (imho terecht) dat de begroting al jaren rammelt, en een briefje zal dat niet veranderen. Dat ze bij de sp.a maar snel de focus verleggen op enkele toekomstgerichte voorstellen en hun optimistische Ja!-campagne.

Frederik Dhondt zei

Boh, liever over serieuze zaken dan dat licht ongelukkige JA-gedoe :).

Ze maken de CD&V toch in bij dat soort discussies.