dinsdag, juni 12, 2007

De taalgrens

"Wij hebben geen negen zetels verloren, hé. Ze hadden slechte ministers, een slechte campagne en een ongeïnspireerde voorzitter. Dan steven je toch recht af op een afstraffing" De PS kan niet begrijpen waarom sp.a hun gezamenlijk akkoord over de pensioenen, waarvoor de twee socialistische partijen gingen vechten aan de onderhandelingstafel, niet in zijn etalage zette. "Er zijn immers toch meer bejaarden in Vlaanderen dan in Wallonië?" De Franstalige socialisten snappen ook de tactische zet niet om uit te pakken met een regularisatie voor asielzoekers, een van de zeven redelijke beloftes van Johan Vande Lanotte. "Vande Lanotte heeft die regularisatie altijd persoonlijk tegengehouden in de ministerraad. Wij hebben er jarenlang om geijverd." Net na de eerste dramatische resultaten voor sp.a wentelden de Vlaamse socialisten de schuld af op de schandalen in Wallonië. De PS schiet nu vol leedvermaak terug.

(anonieme PS-bronnen in De Morgen, over sp.a)

Geen opmerkingen: