maandag, oktober 01, 2007

Mie Vogels is back

Weer een probleem voor sp.a ;). De groenen gaan een goede voorzitter krijgen. Interview in DS vandaag:

maandag 01 oktober 2007

'Dikke klimaatplannen volstaan niet'

Mieke Vogels: 'Het is aan de leden om te beslissen wat het belangrijkste is: mijn project of het feit dat ik al zolang bezig ben.'Katrijn Van Giel

Mieke Vogels: 'Het is aan de leden om te beslissen wat het belangrijkste is: mijn project of het feit dat ik al zolang bezig ben.'Katrijn Van Giel

© Katrijn Van Giel

Aansluitend bij dit artikel

BRUSSEL - INTERVIEW op maandag MIEKE VOGELS WIL VOORZITTER VAN GROEN! WORDEN 'Ik heb ervaring, ik heb energie en ik heb een project', zegt Mieke Vogels. Daarom schat ze haar kansen om op 10 november voorzitter van Groen! te worden, 'reëel' in.

Van onze redactriceZes kandidaat-voorzitters heeft Groen!, maar iedereen kijkt alleen naar Bart Staes, maandenlang al de gedoodverfde opvolger van Vera Dua, en naar zwaargewicht Mieke Vogels. De inhoudelijke verschillen tussen hen ontwaren is niet makkelijk. 'Er is geen groot ideologisch conflict binnen Groen!, dat klopt', zegt Vogels. 'Het komt neer op visie op partij-uitbouw. Ben je gericht op de Wetstraat of ook op de Dorpsstraat?'

'Onze partij moet meer kunnen wegen. Dat kan je alleen maar als je een zekere grootte hebt. Met ons programma moeten we een op de tien Vlamingen kunnen charmeren, als we dat maar minder elitair vertalen. Als je spreekt over een “ecologische omslag,, dan denkt iedereen dat je het hebt over een envelop uit gerecycleerd papier. Terwijl je ook kan zeggen dat er grenzen zijn aan wat onze aarde aankan.'

En u kunt dat net iets beter uitleggen?

'Ik weet dat ik dat kan. Ik weet niet of de andere kandidaten dat kunnen, maar ik kan dat. Dikke klimaatplannen schrijven is dus goed, maar om de mensen te overtuigen, is meer nodig. We moeten ons meer als waardenpartij opstellen. Onze voorstellen zijn aantrekkelijk omdat ze uitgaan van de idee dat niet alles te koop is. Onze huidige samenleving is zo verschrikkelijk kil. Neem de lastenverlaging, alleen voor werkenden. Wat zeg je daarmee tegen gepensioneerden? Dat zij niet meetellen? Bovendien geef je de boodschap dat geld het enige is wat telt. Dat je er vriendschap, liefde en pakweg goeie kinderopvang mee kan kopen. Als je datzelfde geld gebruikt om ouderschapsverlof te verlengen, krijg je misschien wel een veel warmere samenleving, want je geeft mensen de kans om ook eens vader of moeder te zijn.'

Het tweede punt van mijn project: onze mensen zijn te veel in hun schulp gekropen. De partij werd geregeerd door angst: angst voor de kiesdrempel, angst voor de volgende peiling, angst iets verkeerds te zeggen... We moeten meer leden krijgen en hen zaken aanreiken die ze kunnen verkopen, op café of het buurtfeest. Daar moet je niet afkomen met “wij zijn de enige echte ecologisten,. Derde punt: nu we uit de put geklommen zijn, moeten we de vrijwilliger weer meer plaats geven in de partij.'

Met uw kandidatuur dreigt u de partij te verdelen. Als Staes alsnog voorzitter wordt, is dat verzwakt.

'O nee, toch geen tweestrijd Staes-Vogels, zeggen sommigen. Maar dat is net de rijkdom, het is de eerste stap naar die grotere betrokkenheid van de leden. Stel nu dat Bart Staes kandidaat was en verder nog drie mindere goden. Dan had je nooit zoveel debat gekregen.'

Er is wat gemor over de formule van een running mate. De partijstatuten voorzien geen ondervoorzitter. Bovendien is het wat oneerlijke concurrentie: uw kandidatuur is er een van twee mensen.

'Vera Dua heeft met Tinne Van der Straeten ook een ondervoorzitter, hoewel die functie officieel niet bestaat. Voorzitter is een zware job. Als je veel op het terrein wil zijn, is het goed dat je het werk kan verdelen. Wouter De Vriendt is een van onze meest talentvolle jonge mensen. Hij heeft schitterend campagne gevoerd in West-Vlaanderen, niet de makkelijkste provincie. En bovenal: we zitten perfect op dezelfde lijn. Natuurlijk is het meegenomen dat hij uit West-Vlaanderen komt, maar men dicht mij altijd meer tactiek toe dan er werkelijk is.'

U wil De Vriendt coachen, zegt u. Met alle respect, maar heeft dat niet wat weg van Louis Tobback die Caroline Gennez naar het voorzitterschap moet loodsen?

(lacht) 'Het zou misschien helpen. Het is wat idioot dat de politiek mensen vraagt langer te werken en ondertussen zelf zegt dat wie te lang bezig is, versleten is. Die mantra zit tegen zijn grenzen aan. Kijk maar naar CD&V: zo iemand als Inge Vervotte, wat gaat daar nog van worden?'

'Het is niet de bedoeling Wouter nu al de volle verantwoordelijkheid te laten dragen. Het heeft geen zin hem te verbranden. Laat mij dat risico maar lopen. Ik ben 53, ik heb ervaring, ik heb energie en ik heb een project. Het is aan de leden om te beslissen wat het belangrijkste is: het project of het feit dat ik al zolang bezig ben.'

Heeft het ook niet te maken met uw aard?

'Natuurlijk sta ik graag in de belangstelling, maar daar is het me niet om te doen. Het is ook niet mijn bedoeling om absoluut boegbeeld te blijven. Met populaire figuren ben je trouwens niets als de partij ondertussen verschrompelt. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Mijn eerste bedoeling is: zorgen dat de partij haar drive terugvindt. Daar neem ik meer risico mee dan met fractieleider in het Vlaams Parlement te blijven.'

Wanneer wilt u het stokje doorgeven aan De Vriendt?

'Ik ga voor vier jaar. Tenzij de hemel op mijn hoofd valt natuurlijk.'Hoe komt het dat links zo in de verdrukking zit?

'Politicologen zullen vast zeggen dat dit het resultaat is van tegen de wil van de kiezer in te regeren, doordat de kiezers van het Vlaams Belang tussen haakjes werden gezet. Maar links is te intellectueel, te rationeel geworden. Dat geldt zowel voor Groen! als voor de SP.A. Linkse politici vertrekken te veel vanuit de boekjes en te weinig vanuit de verbolgenheid in de samenleving. Progressieve partijen moeten opnieuw de woede die leeft, proberen te vertalen.'

'De linkerzijde slaagt er ook onvoldoende in om een hoopvol toekomstbeeld op te roepen. Rechtse partijen geven de mensen hoop door hen voor te spiegelen dat ze kunnen terugkeren naar de tijd van toen. Toen er nog geen allochtonen waren, toen er nog normen en waarden waren, toen '68 nog niet gepasseerd was... Het discours van Yves Leterme en Bart De Wever is er een van de vorige eeuw. Terwijl je evengoed kan zeggen dat je hier in België met Vlamingen en Franstaligen perfect kunt samenleven, dat een samenleving met verschil, met respect voor elkaars cultuur, de toekomst is. Dat is een hoopvolle boodschap.'

Paars-groen lijkt niet meer dan een frivool intermezzo.

'Paars-groen was een zeer boeiend experiment, maar het heeft veel te kort geduurd. Nu valt alles weer in zijn oude plooi. Het hele verhaal rond Rudy Aernoudt toont hoe de politieke benoemingen helemaal terug zijn, hoe alles opnieuw verkaveld wordt.'

Oranje-blauw is het ondertussen maar over één zaak eens: de uitstap uit kernenergie komt er niet. Stemt u dat bitter?

'Heel bitter. Kernenergie is een symbool geworden tussen de SP.A enerzijds en Open VLD en CD&V anderzijds. Dat is spijtig, want er zit zoveel meer achter. Stel dat we al het geld dat we in kernenergie en het afval daarvan steken, investeren in het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. Wat een perspectief biedt dat niet. Ons land zou minder afhankelijk worden van de Electrabels van deze wereld. De ontwikkelingslanden zouden zelf in hun energiebehoeften kunnen voorzien, of zelfs energie kunnen verkopen. Als ze minder afhankelijk worden van olie, is oorlog om olie niet meer nodig. Dat is toch enorm? Maar dat verhaal hoor je niet meer.'

Wat vindt u verder van de moeizame regeringsvorming?

'Als een buur voortdurend commentaar heeft op de andere omdat die zijn hof niet goed onderhoudt, dan moet hij niet schrikken dat de andere weigert als hij opeens vraagt om de haag twee meter te verplaatsen. Dat voedt de antipolitiek. Bovendien is het op de kap van heel wat mensen. Wat moeten die vele honderdduizenden niet vinden die op Yves Leterme gestemd hebben omdat hij beloofd had hun pensioen op te trekken en de uitkeringen te verhogen? Blijkbaar is dat voor CD&V niet meer belangrijk.'

'Die zelfingenomenheid van de Vlamingen, dat superioriteitsgevoel, dat stoort me ook. Wij zijn beter en de Walen, dat zijn sukkelaars. Vandenbroucke kan dat ook hebben (steekt vingertje omhoog): wij gaan de Franstaligen helpen. Het lijken wel missionarissen die de negertjes gaan helpen. Waar zijn we mee bezig?'Anja Otte

Geen opmerkingen: