dinsdag, december 25, 2007

Bittere Boxing day voor Gordon Brown

Gordon Brown, de man die we in Avanti nr.1 nog beschreven als "Macchiavelli aan de Thames", gewiekst van nationale ramp naar internationale koersverandering fietsend en zonder problemen de Tories afdrogend in de tussentijdse verkiezingen... zit nu al een paar maanden in het andere uiterste. De peilingen van YouGov zijn rampzalig. Labour staat 13 punten achter op de conservatieven. Nog nooit sinds 2005 hebben ze zo laag gestaan (of, beter, is het gat zo groot geweest).Sommigen schrijven dit toe aan de de-ideologisering van de Britse politiek, dankzij de shift naar het centrum van Tony Blair: het verschil tussen beide grote partijen wordt gemaakt op "Thespian qualities" of acteertalent, niet op programma. Hoewel Brown de economische lijn van Blair blijft volgen, lijkt ons dit niet correct. Hij is nog altijd veel meer een socialist. Het verschil met Cameron is er alleen maar duidelijker op geworden.
De problemen liggen elders. We wisten wel dat het niet meer zo goed ging. De kritische artikels over Brown bleven elkaar opvolgen na zijn beslissing om geen vervroegde verkiezingen te houden. Als we de peilingen van nu volgen, was dat nog niet eens de slechtste beslissing. Op geen enkel moment tussen oktober en nu is hij erin geslaagd het tij te keren. Partijfinancieringsschandaal rond een louche aannemer die New Labour financiert (minstens even erg op het conto van Blair te schrijven als van Brown, maar de eerste is natuurlijk al lang gaan lopen), persoonlijke data van miljoenen burgers kwijtgeraakt (op zich nog zo geen ramp, maar in Engeland is dit een zeer gevoelige zaak). Nu heeft hij nog twee jaar om te hopen dat het overgaat.Laat ons hopen dat dit tijdelijk is. Brown beschikt immers over troeven. Hoewel men een Britse economische afkoeling voorspelt, gaat het nog steeds goed. Minister van Buitenlandse zaken David Miliband is bekwaam, of weet toch minstens die indruk te geven. De terugtrekking uit Irak in de nabije toekomst kan misschien soelaas bieden bij de publieke opinie. Meteen kan hij nog eens duidelijk het verschil met Tony Blair uitleggen.

Geen opmerkingen: