zaterdag, januari 12, 2008

Examens aan de Sorbonne

Intussen zijn we in de examens van het eerste semester beland. Op het programma vier vakken: La Monarchie Autrichienne 1648-1740 (Olivier Chaline, 5 ECTS), La France de Louis XV (Olivier Chaline, 5 ECTS), La France de Louis XIV (Lucien Bély, 5 ECTS), Séminaire de Recherche: Les Relations Internationales dans les Mondes Modernes (Lucien Bély, 15 ECTS). Inhoudelijk allemaal zeer ok, maar organisatorisch een ramp. Ter illustratie, mijn agenda van deze en de komende weken:

-Woensdag 9 januari: de laatste lessen van Olivier Chaline. Examen: week erop. Geen blok, wil dat zeggen. Overgedragen stof in de colleges is namelijk beperkt tot een interpretatie van de stof door de prof. Studenten worden verondersteld minstens twee standaardwerken rond de periode door te nemen, om de achtergrond zeker te kennen (de prof mag zich een jaar vergissen in zijn hoorcolleges, studenten niet). Wat maakt dat er natuurlijk wel vrij veel "gezien" wordt in de hoorcolleges.Door het tumult van het eerste semester twee lessen kwijtgespeeld bij Louis XV en eentje bij de Oostenrijkse Monarchie. Geen probleem, dat krijg je er gewoon bij (op een vijftal uitgetikte bladzijden) in de laatste les. Met dien verstande dat de prof alle afgekorte tekst ("donner qq ch à qqn") van zijn eigen draft gewoon laat staan en de details dan natuurlijk wel te kennen zijn (je kan perfect een uur vullen en toch maar twee pagina's tekst zien, aangezien die zeer gesynthetiseerd zijn en kennis van achtergronden veronderstelt, die je anders in uitweidingen ten berde brengt). Laatste les Louis XIV: is nog bezig met het ophalen van stof van voor de vakantie: twee uur les door, tot acht uur 's avonds. Laatste les paleografie (2 uur): de docent is zo vriendelijk mijn "certificat d'assiduité" op te sturen naar huis (aanwezigheidsattest, ik doe -bij gebrek aan masochistische neigingen- niet mee aan het examen; hij heeft er me eerst voor naar het secretariaat van de UFR doen lopen, waar ze dat natuurlijk niet aan mij mochten meegeven, aangezien het gaat om "du papier administratif").

- Donderdag 10 januari: laatste gewone doceersessie Seminarie Internationale Betrekkingen over... "Louis XIV, Roi Policier": Bély geeft twee uur les over een stuk van zijn doctoraat (dat intussen toch ook al uit 1988 dateert) en wat hij uit het archief van de Bastille gehaald heeft. Zijn liefste studenten worden verplicht om zaterdag (in volle examenperiode, terwijl er dus ook geen blok bestaat) zijn derde jaarlijkse onderzoeksseminarie (samen met G. Poumarède, die op dat ogenblik blijkbaar tussen de kamelen verkeert in het Sorbonne-filiaal van Abu Dhabi) te volgen. "On commence vers dix heures... et on je compte vous relâcher vers cinq heures" Aah... nice. Mijnheer vergeet ons activiteitenrapport over het eerste semester op te vragen. Bij gebrek aan methodologische richtlijnen en naar het model van onze vorige communicaties, heb ik een overzicht van een pagina gedestilleerd uit mijn archief- en bibliotheekwerk... tussen 10 uur 's avonds woensdag en 12 uur 's middags donderdag. Dat kon dus blijkbaar ook gewoon zaterdag... "ah tiens, mais vous auriez dû m'en avertir, monsieur!".

Nog een aardigheid: bij wijze van evaluatie voor het seminarie, zullen de twee volgende weken de gewone lessessies doorlopen in de examenperiode ("J'ai réfléchi sur la réforme LMD et le caractère spécifique du Master, ce qui nous permet d'introduire des moments d'évaluation pendant la période des partiels"). Het is de bedoeling dat we beetje "congres" spelen over onze masterproeven, à rato van 18 man per sessie (18 x 10 minuten = 180). Tekst moet er maandag liggen, zodat hij op voorhand kan gekopieerd en uitgedeeld worden ("Afin que tout le monde puisse voir vos petites fautes d'ortographe, les bétises que vous avez commises..."). We gaan proberen iets te vertellen over de onderhandelingen van 1707 en 1708 en de globale strategie van Louis XIV met de Spaanse Nederlanden. Opmerking: Bély is van plan ook te quoteren op de tussenkomsten van de studenten tijdens het seminarie. Een idee dat hij heeft opgedaan van "quelqu'un de votre université, monsieur Dhondt".... Prof. Hilde De Ridder-Symoens (die dat ooit eens moet gedaan hebben met haar studenten toen Bély op bezoek was in Gent). De laatste twee uur seminarie werden overigens gevolgd... door nog eens anderhalf uur "rattrapage" over de constructie van Versailles (dat ik intussen al meer dan van buiten ken en waar dus niet veel nieuws uit kwam).

- Vrijdag 11 januari: lezen, herhalen, lezen, herhalen, ideeën verzamelen voor de "Table Ronde". Uit bed gerammeld door de boekhoudster en iemand van de veiligheidsdienst voor een brandalarmoefening ("Demoiselles, vous auriez déjà été mortes"). Twee uur hernemen van The fabrication of Louis XIV" (Peter Burke)... voor de Travaux Dirigés bij "La France de Louis XIV". 17.30-19.30: een uurtje een "opstel" (neem dat maar vrij letterlijk) schrijven ("en trois parties: le propos de l'auteur - la méthodologie (sources + bibliographie) - l'apport de l'ouvrage" ==> bemerk de frappante gelijkenissen met de oefeningen in eerste bachelor geschiedenis...) over het boek in kwestie. Gegokt dat men in Paris IV niet erg mee is (aangezien dit vak in de derde "licence" staat en cursussen historiografie pas in de Masters worden gegeven) met wat ik vorig jaar in Gent gezien heb over interdisciplinariteit (waarvan het boek van Burke, waarin hij uitgaat van de antropologische studie over Bali van Clifford Geertz, een voorbeeld is) of over Burke's recente werk over psychologie en historiografie (je moet de auteur een beetje situeren, vandaar).Ter illustratie: twee vragen van toegewijde Franse studenten gaan over : 1) "Est-ce qu'on a le droit de critiquer l'oeuvre ?" (antwoord: "non, sauf si vous êtes vraiment sûr") 2) "Est-ce qu'il faut faire des sous-parties à l'oral?" (antwoord: oeioei, dat weet ik niet). Illusies worden nog wat verder de grond in geboord tijdens de alweer gruwelijk klassieke les die de chargé de cours afsteekt over de bouw van Versailles (tekst letterlijk aframmelen, onmogelijk om alle data en cijfers op te schreven - wat toch geen zin zou hebben). Als toetje houdt hij ons nog een kwartier te lang binnen. Als je je studenten dan toch wat actiever wil krijgen, begin dan met dit soort lesgevers en onderwijsmethodes te sturen naar waar ze thuis horen: alle niet-universitaire onderwijsniveau's. Hoewel ik ook middelbare schoolstudenten kritisch denkende wezens zijn en een dergelijke kortzichtige methode hoegenaamd niet verdienen. Tip voor alle uitgaande Belgische Erasmussers: ontvlucht de TD's, doe ze niet mee als je kan. Je leert er niks bij, aangezien het meer om een dressuuroefening gaat (studenten moeten leren antwoorden volgens achterhaalde vormen -op het bord schrijven, alles in drie deeltjes en drie onderverdelingen opdreunen, kleurtjes gebruiken voor chronologieën, met de hand schrijven-, wàt ze vertellen is eigenlijk... bijkomstig, het komt er eigenlijk gewoon op neer dat je goed moet kunnen gehoorzamen en binnen de lijntjes kleuren).

-Zaterdag 12 januari: de hele dag geblokkeerd op de studiedag "Lieux de la négociation diplomatique". Alle opgetrommelde studenten zijn aanwezig (de ongelukkigen die dispensatie hadden gevraagd omwille van deelname aan de staatsexamens - "concours", hebben die vanzelfsprekend niet gekregen). Monsieur Bély leidt in zijn gecultiveerde en hoogdravende stijl de participanten in. De eerste drie uur zijn interessant, hoewel in hoofdzaak descriptief en weinig geproblematiseerd (een uur over de verhoudingen tussen stadsbestuur en buitenlandse delegaties in Münster en Osnabrück in 1648 door Guido Braun van de Universität Bonn, een uur over de "guerrette" van 1643-1644, waarin de groothertog van Florence probeert om in zijn alliantie met de doge van Venetië zo weinig mogelijk te laten doorklinken dat hij de paus wil aanvallen, door Caroline Callard van het Centre Roland Mousnier, en uur over de vrede van Aken in 1748, door Francine-Dominique Liechtenhahn van hetzelfde centrum-de beste bijdrage van de dag). Het stuk over het congres van Aken is zelfs min of meer een (verbeterde) herhaling van de cursus van Olivier Chaline over Louis XV. Madame Liechtenhahn is auteur van een recente biografie over Tsarina Elisabeth van Rusland en bereidt een werk voor (om binnen 10 jaar te publiceren) over Peter de Grote.Het uitzitten van de drie bijdragen in de namiddag (we waren al een half uur te laat geëindigd, tussendoor kon ik nog net een boek meegrabbelen uit de bibliotheek) duurde tot half zes. Vooral de veel te vlug afgerammelde bijdrage over de wisselende residenties van Cathérine de Médicis tijdens de Godsdienstoorlogen was er een beetje te veel aan (als ik het goed heb, duurde het vijftien seconden voor de aanwezigen doorhadden dat de spreker zijn stuk weldegelijk beëindigd had; monsieur Bély heeft twee keer gegeeuwd, zich drie keer de ogen uitgewreven en een paar minuten toch minstens de indruk gegeven zijn ogen wel heel erg gesloten te houden). De andere stukken (over de onderhandelingen met de paus en tussen de Europese ambassadeurs tijdens de zomerse retraites op het Italiaanse platteland; rommelig, maar sympathiek verhaal over de posities van Sleeswijk-Holstein-Gottorp en Mecklenburg-Schwerin in de eerste helft van de 18de eeuw) waren best wel interessant... maar niét in volle examenperiode, wanneer je echt wel beter te doen hebt.

- zondag 13 januari: tekst schrijven voor de "tables rondes", studeren

- maandag 14 januari: tekst afgeven, (één dag!) studeren

- dinsdag 15 januari: examen "Monarchie Autrichienne". De prof begint te ondervragen om negen uur 's ochtends... "ne vous présentez pas trop tard l'après-midi". Hopen dat ik er voor acht uur 's avonds vanaf ben en dat het een beetje treffelijk gaat...- woensdag 16 januari: examen "La France de Louis XV" (bij dezelfde)


- donderdag 17 januari: table ronde

- woensdag 23 januari: examen "La France de Louis XIV"


- maandag 28 januari: een hoofdstuk van de masterproef indienen (en français) bij monsieur Bély... = einde van een hectisch semester

Geen opmerkingen: