woensdag, april 16, 2008

Begrotingsweetjes

1. Dotatie Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) voor 2008

7 161 000,00 euro (Begrotingsontwerp, p. 773)

Dotatie BNF in 2002: 93 000 000 euro (Evaluatierapport, makkelijk te vinden in Google); werkingsbudget 2005: 155 000 000 (wikipedia)

2. Algemeen Rijksarchief en Archieven in de Provinciën (ARA) voor 2008

5 018 000,00 euro (Begrotingsontwerp, p. 778)

<=> Archives Nationales (Frankrijk): 28 200 000 euro (2004; www.culture.gouv.fr)

3. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

5 143 000,00 euro (Begrotingsontwerp, p. 813)

4. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

4 260 000,00 euro (Begrotingsontwerp, p. 818)

Ter vergelijking voor 3 en 4:
- Budget Louvre 2002: 124 miljoen euro (Insecula)
- Budget Versailles : 36,5 miljoen euro

Wat zijn we toch een apenland. Terwijl er maar zes keer zoveel Fransen zijn, investeren we nog geen 10% van wat de Franse staat uitgeeft voor de Nationale Bibliotheek. Ook de musea... niet echt hoopgevend. Voor de Archieven lijkt het dan weer mee te vallen (5/28 is ongeveer een op zes). 

Het SOMA (onderzoekscentrum over de tweede wereldoorlog) krijgt 1 336 000 euro, het Afrikamuseum in Tervuren 3 465 000.

Als je de wetenschapsbegroting uitvlooit (p. 720 van het begrotingsontwerp), dan komen twee interessante posten boven: 

1) Toelage aan de stichting Biermans-Lapôtre (Parijs) (waar ik nu zit, tiens...)
2006: 133 000 euro, 2007: 135 000, 2008: slechts 57 000 euro
==> Is dit een uitvloeisel van de "problemen" die het Belgische huis kende in september?

2) Antwoord ligt misschien in de post "stichting biermans lapotre te parijs; leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de stichting". 

Quid?
- De vorige directeur, Fernand Moray, waarvan we denken dat hij eindelijk het appartement van 400 m² (aan 6 000 euro per vierkante meter in dit arrondissement is dat toch wel wat) ontruimd heeft, was volgens berichten in Le Soir en De Morgen in september, leerkracht. Je zou verwachten dat de dotatie naar beneden gaat, als hij weg is.
- Dat is evenwel niet het geval: de bedragen stijgen van 26 000 euro in 2006, over 98 000 euro voor 2007, tot 130 000 euro voor 2008; als je de som maakt, vloeit er samen meer, dan minder geld naar de Fondation, wat de hypothese sub 1 en 2 eerste streepje uitschakelt; toch lijkt me dit een zeer eigenaardige manier van financieren

3) de Renovatiewerken die in 2001-2004 (totale kost: 7,6 miljoen euro, waarvan 2,5 gedragen door de Luxemburgers) aan het huis zijn uitgevoerd, worden nog steeds terugbetaald
2006: 478 000, 2007: 487 000, 2008: 502 000 euro

Wat een rommeltje overigens, die begroting: in de inhoudstafel staan er al tikfouten (Monnaie royal (sic) de Belgique, SPF Financiën ipv FOD), de bedragen in de Nederlandse en Franse versie voor Biermans verschillen (algemene toelage in Franse versie: 105 - 54 - 57/gedetacheerde leerkrachten 0 - 0 - 130)

Overigens nog een eigenaardige post bij Buitenlandse Zaken:
Huur van de VIP-salons op de luchthaven Brussel-Nationaal: 2 036 000 euro voor 2008 <=> NIETS in 2006 en 2007 (p. 438)

5 opmerkingen:

Domi zei

Mss is het u nog niet opgevallen, maar cultuur is een gemeenschapsbevoegdheid. Het gros van de centen zit dus daar. Tel dat er eens bij...

Frederik Dhondt zei

Uiteraard is cultuur een gemeenschapsbevoegdheid, maar de federale wetenschappelijke instellingen vormen daarop een uitzondering. Probleem is wel dat ze daardoor tussen alles in vallen en onder een klein "ministerie" ressorteren. Het Franse ministerie van cultuur heeft veel meer geld, net omdat alles gecentraliseerd zit. Waarom denk je dat ik precies naar die cijfers wou kijken in de begroting?

Kasper Vanpoucke zei

er is niets mis met SPF, het is gewoon het Franse voor FOD (SPF = dus dan 'SERVICES PUBLICS FEDERAUX'), geen probleem dus in een federaal België om dat te gebruiken

Frederik Dhondt zei

Uiteraard is dat de vertaling van FOD, maar als je in de Nederlandstalige kolom schrijft, moet je consequent overal "FOD" zetten. Is gewoon toonbeeld van slordigheid waarmee het document is opgemaakt.

Kasper Vanpoucke zei

Inderdaad!
boe leterme I :)