dinsdag, april 29, 2008

De lont wordt korter


Even dachten we dat de titel van Standard voor eeuwig de communautaire harmonie had hersteld. Maar kijk, daar is BHV terug. Hoewel het ons ongetwijfeld plezier doet Yves Leterme nog wat te zien spartelen in de crisis die hij zelf veroorzaakte, vrees ik dat een snelle afhandeling van BHV enkel tot slechte oplossingen kan leiden:

1) De plenaire stemming in de Kamer => Alarmbelprocedure => Dossier bij de Ministerraad => Val van de regering, zonder splitsing
- Wie wil dan nog een nieuwe regering opstarten? We zijn dan zo goed als verplicht nieuwe (ongrondwettige) verkiezingen te houden. Achteraf zal de Kamer het resultaat voor BHV moeten valideren.
- Zullen verkiezingen wel iets veranderen aan de politieke krachtsverhoudingen? De kans is reëel dat enkel Lijst Dedecker echt wint. Er zal dus opnieuw een regering met CD&V/N-VA gemaakt moeten worden. Zo kan de communautaire chantage herbeginnen. Of de Franstalige partijen hun discours zullen milderen, is ook maar de vraag.

2) Een oplossing zoeken => Met wie? In welke richting?
- Zonder het overboord gooien van FDF of N-VA, komt er geen oplossing waar alle regeringspartijen mee kunnen instemmen. Vooral N-VA lijkt een groot probleem, aangezien de partij radicaal weigert een federale kieskring als compensatie voor de splitsing te aanvaarden, wat een van de pistes is die Reynders gelanceerd heeft. Hoewel geen van beide lilliputterpartijen nodig zijn om een meerderheid te laten stemmen over een oplossing, betekent hun niet-deelname toch wel echt het einde van het kartel waarin hun grotere broers zich verschanst hebben. Bemerk trouwens dat het FDF voor de MR in Brussel even noodzakelijk is als de N-VA voor de CD&V in Vlaanderen.
- Uitzondering op dit scenario (misschien): zoals Bart Sturtewagen in DS suggereert, terugkeren naar de oude arrondissementele kieskringen. Als sp.a en openVLD zichzelf een beetje respecteren, schieten ze dat onmiddellijk terug af. Terugkeren naar een systeem dat ondoorzichtig was (apparentering) en niet efficiënt (te kleine kieskringen), is geen oplossing. BHV is maar een klein deeltje van de kieshervorming uit 2002. En er bestaat wel degelijk een maneuvreerruimte, binnen de grenzen van de Belgische constructie, om de zaak in overeenstemming te brengen met de indeling van het land in provincies. Moeten we echt terug naar "Kortrijk-Roeselare-Tielt", "Mechelen-Turnhout" (compleet onlogische constructie, waarbij de twee delen, behalve de kandiderende politici, niets met elkaar te maken hadden) of de kieskring "Brugge-Torhout" ?

3) Oplossing: hou BHV tot helemaal achteraan en begraaf het nu
- Het is het meest gevoelige communautaire thema, door de Raad van Wijzen helemaal op de laatste plaats gezet: handel eerst de te realiseren stukken van de staatshervorming af (dat zal al heel mooi zijn). Er is nog tijd tot 2011, datum van de volgende kamerverkiezingen. Voor de Europese Verkiezingen van 2009 heeft het arrest van het Grondwettelijk Hof toch geen belang (evenmin als voor de Vlaamse, die hoe dan ook georganiseerd worden op basis van de provincies). De Vlaamse politici kunnen het dossier uit staatsmanschap (denken ze nu echt dat de mensen niet aanvaarden dat er belangrijkere dingen zijn dan BHV, vooral als ze kunnen aantonen tegelijk een stuk van de staatshervorming te realiseren ?) terug begraven in de Kamer (of laten sterven in de Senaat?) om het boven te halen wanneer het nodig is. Je kan het toch nooit eenzijdig oplossen.
- Nadeel: de CD&V zal gezichtsverlies lijden. Ach, een beetje meer of minder... Het is de weg van het minste kwaad. Nog eens een periode zonder regering, in de huidige economische omstandigheden (inflatie! slechte groei! financiële crisis!), dat wil toch niemand? 

7 opmerkingen:

Adhemar zei

Ik snap niet waar je vandaan haalt dat Yves Leterme (CD&V) het B-H-V-probleem gecreëerd zou hebben. Het probleem bestaat al sinds 1961; het is definitief een fundamenteel grondwettelijk probleem gebleken op maandag 26 mei 2003 (een week na de verkiezingen) toen het toenmalig Arbitragehof in haar bekend arrest nr. 73/2003 de verzoekende partijen volledig terecht gelijk gaf.

Het was al niet bepaald netjes hoe de regering-Verhofstadt II bewust de handhavingsperiode verkeerd interpreteerde om toch op toch op zondag 10 juni 2007 ongrondwettelijke verkiezingen te kunnen houden zonder zelf het probleem opgelost te hebben.

Het wordt nu toch wel dringend tijd dat het probleem opgelost geraakt. Één van de middelen waarmee het Parlement haar controlerende taak uitoefent, is de mogelijkheid om een constructieve motie van wantrouwen aan te nemen. Op dit moment is dit mechanisme anders geladen dan normaal, daar er momenteel niet op regelmatige wijze verkiezingen gehouden kunnen worden als de Regering na zo’n motie zou vallen (zelfs onder de meest creatieve achterpoortinterpretaties van de handhavingsperiode).

Als we ooit een beetje een democratische werking willen terug krijgen (voor zover we ooit democratische werking hadden of zullen hebben in deze bananenrepubliek België) dan moeten we de koe toch dringend eens bij de hoorns vatten. Nog een paar jaartjes frigopolitiek, wachtend tot bom nog wat scherper zal staan in 2011, zoals je voorstelt, is niet de te verkiezen optie.

Peter Dedecker zei

De crisis die Leterme veroorzaakte? Zonder mij achter die man te willen scharen, toch eventjes opmerken dat we de hele BHV-miserie te danken hebben aan onze paarse vrienden. (en evt aan een regering nog veel verder terug die deze anomalie heeft laten bestaan bij het vastleggen van de taalgrens)

Hoewel onderhandelen mij de beste weg lijkt, blijft het me echter steeds weer verbazen dat we zoveel rekening houden met een val van de regering als het de Franstaligen niet zint dat we deze onnozeliteiten de wereld uithelpen. Als de regering valt, is dat enkel en alleen hun schuld, en hebben zij er het meeste mee te verliezen. Geen compassie, zou ik zo zeggen. Oplossen, die kloteboel!

Peter Dedecker zei

Oh ja, dan ga ik nog voorbij aan het feit dat een splitsing de logica zelve is en ik me afvraag in hoeverre we moeten onderhandelen met een groep die de grondwet en andere wetten vrolijk aan haar laars lapt, kijk maar naar de 3 burgemeesters. Als ze een benoeming van die 3 als compensatie voor een splitsing eisen, zegt dat genoeg, reden te meer om een welgemeende fuck you aan de overkant toe te wensen.

Frederik Dhondt zei

@ Adhemar: dat is een heel eigen lezing van de feiten, wat de grondwettelijkheid van BHV betreft. Het arrest van het Arbitragehof, waar ik zelf iets dieper op ben ingegaan, gaat over de hele hervorming van 2002, niet enkel over dat BHV-geval. Het is ook niet omdat Paul Van Orshoven zegt dat de verkiezingen niet grondwettig zijn gehouden , dat dat ook klopt. Een constructieve motie van wantrouwen kan, maar lost niets op. Elke nieuwe regering moet de gestemde BHV-wet uitvoeren...
@ Peter: Leterme heeft het BHV-probleem electoraal uitgebuit en de anderen zijn zo laf geweest hem erin te volgen...

Peter Dedecker zei

Die moderatie is wel beu, nu komt mijn reactie daar zo belachelijk over na die van Adhemar ;-)

Leterme heeft BHV idd electoraal uitgebuit, en volkomen terecht me dunkt. Wat we nodig hebben, zijn politici met ballen die niet zomaar buigt bij een dreigende val van de regering door een hoopje loslopend wild dat zich van enig elementair fatsoen of respect voor grond- en taalwetten niets aantrekt, politici die de principes waarvoor ze verkozen zijn, belangrijker vinden dan het feit dat er uberhaupt een regering is. Aan de overkant van de taalgrens hebben ze wel zulke mensen.

Frederik Dhondt zei

Wat een ode aan Milquet, Reynders en Di Rupo :). Franstalige politici spelen hier zeker geen verheffender rol in dan de Vlaamse. Ik wil gewoon eens zien dat de Vlaamse liberalen en socialisten genoeg ballen aan hun lijf hebben om een losgeslagen CD&V/N-VA, LDD en VB (samen 53 zetels, nog 25 nodig voor een meerderheid...) ervan af te houden om de splitsing te stemmen volgende week. Het klopt, dat de Franstaligen dan nog de keuze hebben uit belangenconflict - evocatie door de senaat - alarmbel, maar het zal de crisis alleen erger maken. En waarom? Voor een onnozel electoraal arrondissement. Iets wat amper twee of drie franstalige zetels verschil zal maken. "Il faut donner le temps au temps d'être le temps." In casu: tot in 2011. In een onderhandelde oplossing. En niet alle parlementaire activiteit lamleggen voor zoiets.

Peter Dedecker zei

Interessante scriptie trouwens :-)

Ik hoop maar dat de Vlaamse (?) liberalen en socialisten volgende week zich niet weer laten rollen en plat op de buik gaan voor zei die een simpele aanpassen van een onnozel kiesarrondissement willen compenseren met de aanstelling van drie flagrante wetsovertreders als burgemeester.

Je weet ook wel dat het niet om die paar zetels gaat. Wellicht halen de Franstaligen er zelfs nog een UF-zetel bij in Vlaams-Brabant. Maar het gaat hier om een sluitstuk van het federalisme, een signaal dat er aan de grenzen van de gewesten niet om de zoveel jaar kan geprutst worden, een signaal dat de Vlaamse rand niet zomaar een overloopstuk van Brussel is waar Franstalige Brusselaars stemmen moeten in gaan ronselen, dat de Rand Vlaams is en je je daar dient naar te gedragen als je daar wil gaan wonen.

Als de Vlaamse (?) liberalen en socialisten daar volgende week aan twijfelen, ja, dan weten we echt wat we aan hen hebben. Zelfs Groen! heeft beloofd voor de splitsing te stemmen als ze op de agenda komt, iets wat me maar de normaalste zaak van de wereld lijkt in een parlementaire democratie met een scheiding der machten. Als de Franstaligen voor dergelijke bagatel de regering willen laten vallen, dan is dat hun verantwoordelijkheid, and so be it, ik zal er mijn slaap alvast niet voor laten.