dinsdag, april 15, 2008

Poul Nyrup Rasmussen

Vanavond was Poul Nyrup Rasmussen, de voorzitter van de PES (Europese Socialistische Partij) te gast in het XIe arrondissement van Parijs (burgemeester: Patrick Bloche, PS, rechterhand van Delanoë). De kans om eens een meeting van de Franse PS bij te wonen waar men niét negatief over Europa doet. Blijkbaar telt de Parijse PS-federatie alleen al meer dan 4 000 leden van de PES (<=> 10 000 voor heel Frankrijk). In de trouwzaal van het (net als dat van het XIVe) zeer knappe "gemeentehuis" hing het vol foto's van buitenlandse socialisten die in Parijs waren komen spreken. Europese Grondwet, ondersteunen van lokale acties, bijwonen van een nationaal partijbureau... overal waar mogelijk worden de buitenlandse "kameraden" erbij betrokken. Ook de receptie was best wel aardig (helaas geen fototoestel bij).Inhoudelijk: Rasmussen kwam gewoon een beetje aan PR doen. Dat is zijn functie, uiteraard geen kritiek daarop. Internationale problemen vragen om internationale oplossingen, aldus Rasmussen, die in een verleden als vakbondsmilitant en financieel econoom maar al te goed kunnen constateren heeft dat links nationaal niets meer kan doen, maar zich moet verenigen. De financiële crisis zal de Europese groei naar 1,4% brengen. Extra koopkracht, minder vervuiling, de pensioenen veiligstellen, minimumlonen... het zijn allemaal Europese thema's, waarvoor we nood hebben aan een gezamenlijke visie. De gemakkelijkste oplossing voor deze problemen is pessimistisch zijn en zeggen dat je niks kan veranderen: het is onze plicht om optimist te zijn (nu goed, u heeft de teneur wel al ongeveer begrepen).

Buiten lagen gratis PES-pins en uitnodigingen om in de nationale PS-werkgroepen te komen discussiëren over het verkiezingsmanifest voor 2009, rond vier thema's (democratie, economie en sociale zaken, ecologie, de EU in de wereld), broederlijk naast een pamflet van de lokale PS-sectie tegen de bezuinigingen in het onderwijs.

De "Politique de Rigueur" is de aanleiding om de link te leggen met een eerdere blogpost. In tegenstelling tot wat ik toen schreef, heeft Sarkozy nu wél klare wijn geschonken: het Franse overheidstekort moet naar beneden. Premier Fillon en zijn ministers mogen het vuile werk opknappen, de president komt zelf niet op tv om de beslissingen uit te leggen, maar hij heeft ze wel uitgetekend. Vandaar ook dat de populariteit van Sarkozy en Fillon nu netjes tegelijk naar beneden gaat.Een overzichtje: Roselyne Bachelot (minister van Gezondheid en Sport) wil de terugbetaling van brilmonturen schrappen en knippen in de tussenkomsten voor tandheelkunde. Xavier Darcos (alle onderwijs, behalve de universiteiten) schrapt 10 000 plaatsen. Zijn collega van ambtenarenzaken wil slechts de helft van de ambtenaren die op pensioen gaan, ook effectief vervangen (ik stel voor dat ze bij het veiligheidspersoneel beginnen). In de werkloosheidsverzekering (die in Frankrijk geen deel uitmaakt van de Sociale Zekerheid) verliest een werkzoekende zijn uitkering als hij twee passende werkaanbiedingen weigert. Passend wil hier zeggen: minder dan 2 uur transport heen en terug per dag, maximum 30% loonverlies ten opzichte van de laatst genoten wedde (<=> in België: maximum 4 uur transport, plafond = de uitkering die je nu hebt; blijkbaar houdt men in België rekening met het tragere openbaar vervoer ;)).

Geen opmerkingen: