donderdag, juni 05, 2008

Slagveld in gevaar (2)

Ongelooflijk dat dit dossier terug oplaait.

Gevecht Oudenaardse buurt tegen Domo laait weer op
Van links af: Hector Dermaut, Herman Gilbert, Marc Ottevaere en Ferdinand Laurez van het Boterstraatactiecomité. 'Ofwel is het stadsbestuur onbekwaam, ofwel wordt bewust een onwettige bouwvergunning afgeleverd.' David Stockman

© david stockman

OUDENAARDE - Bijna twintig jaar nadat Domo een eerste keer probeerde om een illegaal gebouw in landbouwgebied vergund te krijgen, heeft het stadsbestuur van Oudenaarde opnieuw een bouwvergunning afgeleverd. 'De geschiedenis herhaalt zich', zucht Marc Ottevaere van het Boterstraatcomité.
Van onze redacteurToen tapijtfabriek Domo, die is gevestigd in de industriezone De Bruwaan in Oudenaarde, in het midden van de jaren tachtig een stuk landbouwgrond van 7,5 hectare achteraan de bedrijfsgebouwen kocht, veroorzaakte dat meteen onrust bij de omwonenden van de Boterstraat en de Pruimelstraat. De vrees dat Domo tot tegen hun achtertuinen uitbreidingsplannen koesterde, bleek niet onterecht. Enkele jaren later werd zonder vergunning een magazijn van 2.800m² in de landbouwzone gebouwd. De omwonenden, die hun protest in het Boterstraatactiecomité bundelden, zullen toen wel nooit gedacht hebben dat ze aan een eindeloze strijd waren begonnen.

De bouwvergunning, die in 1993 door minister Theo Kelchtermans (toen CVP) voor het illegale gebouw werd afgeleverd, werd na een jarenlange procedureslag uiteindelijk in april vorig jaar door de Raad van State vernietigd. Daarmee had het doek moeten vallen over een onverkwikkelijk dossier waarin de Vlaamse regering zelfs tot twee keer toe had geprobeerd om via een gewestplanwijziging het landbouwgebied als industriezone in te kleuren.

Maar Domo krijgt nu via het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (Prup), dat momenteel in openbaar onderzoek is, een derde kans om zijn 7,5 hectare landbouwgrond in industriezone om te zetten. Dat plan omvat namelijk een uitbreiding van de industriezone Bruwaan West.

Tegelijk heeft het stadsbestuur van Oudenaarde aan Domo een nieuwe bouwvergunning afgeleverd voor de regularisatie van het illegale magazijn.

'De geschiedenis herhaalt zich', zucht Marc Ottevaere van het Boterstraatactiecomité. 'Ofwel is het stadsbestuur onbekwaam, ofwel wordt bewust een onwettige bouwvergunning afgeleverd. De stad grijpt een wet aan die zonevreemde bedrijven toelaat om toch in een zonevreemd gebied uit te breiden. Maar die wet is hier niet van toepassing, want Domo is niet zonevreemd. Iedereen weet dat Domo in de industriezone De Bruwaan gevestigd is. Het gaat niet op om zich op een onvergund gebouw te beroepen om maar meteen het volledige bedrijf als zonevreemd te beschouwen. Nog bedenkelijker is dat de stad zich voor het afleveren van de bouwvergunning ook op de gewestplanwijziging van 1999 beroept, precies die wijziging die nadien door de Raad van State werd vernietigd. De stad kent dus het geldende gewestplan niet.'

Intussen heeft het Boterstraatactiecomité bezwaar ingediend tegen de provinciale plannen om de landbouwzone in industriegebied om te kleuren en wordt opnieuw naar de Raad van State gestapt om de bouwvergunning aan te vechten. 'We beseffen dat we strijd voeren tegen de macht van het grote geld en tegen het gelobby tot in de hoogste politieke regionen', zegt Marc Ottevaere. 'De hardnekkigheid waarmee Domo probeert om landbouwgrond in te palmen, tart alle verbeelding. Maar we voelen ons gesterkt door de wet waarmee we tot nu toe telkens ons gelijk haalden.'

'Het stadsbestuur is best kritisch in stedenbouwkundige dossiers, zeker ook wanneer het om Domo gaat', reageert de Oudenaardse schepen van Ruimtelijke Ordening, Richard Eeckhaut (CD&V). 'Ik zat nog niet in de politiek toen het niet-vergunde gebouw er al stond. Het wordt dus stilaan tijd dat die situatie eindelijk wordt geregulariseerd.'

Daarmee wil de schepen niet gezegd hebben dat de stedenbouwkundige inbreuk door de vingers wordt gezien. 'Industriegrond in Oudenaarde is schaars. Het gebouw staat er nu eenmaal en ik zou niet willen dat Domo elders industriegrond moet inpalmen. Tenslotte mag ook de werkgelegenheid niet uit het oog worden verloren.'Paul Darragas

Geen opmerkingen: