dinsdag, juli 08, 2008

Afgestudeerd?

Het is de bezoeker van deze blog misschien opgevallen dat de UGent vanaf dit academiejaar haar afstuderende studenten in een paar uur in toga laat zweten in onze prachtige aula. Voor mensen die een jaar in Nieuw-Zeeland zitten, lijkt dat uiteraard zeer veraf, maar ook voor uw dienaar is er niet echt een "afscheids"-moment, hoewel hij eigenlijk zijn laatste les in Gent al ergens in mei 2007 moet gehad hebben (als ik me niet vergis een les van Ruddy Doom over Ghenghis Khan).
Strikt genomen moet de plechtige proclamatie nog volgen, maar sinds vorige week ben ik naast jurist dus ook master in de geschiedenis. Het mag een beetje vreemd lijken om op relatief korte tijd (6 jaar) twee masters te verzamelen, maar eigenlijk is dat niet echt uitzonderlijk. Ook collega dIVUS is binnenkort in die situatie, zij het dan wel met iets uit de pol & soc.

Dankzij de gelijktijdige invoering van semeterexamens in de Letteren & Wijsbegeerte, de invoering van een minor recht in de opleiding geschiedenis én twee op voorhand als vrij student gevolgde vakken (Geschiedenis van de Nieuwste resp. Nieuwste Tijd) tijdens de kandidaturen rechten, kreeg ik meteen 45 + 15 = 60 studiepunten (of een volledig jaar) korting, gespreid over de drie bachelors.

Wat natuurlijk niet betekent dat alles van een leien dakje is gegaan. Laat ons zeggen dat de combinatie in eerste (105 studiepunten) en tweede licentie (90 studiepunten, maar een zeer zwaar jaar in de rechten + campagnes studenten- en gemeenteraadsverkiezingen) toch wel vrij belastend is geweest en mijn tussentijdse vakanties volledig heeft opgevreten.

Derde licentie/derde bachelor was dan weer een stuk lichter, deels door interessantere vakken in de rechten met minder zware examens, deels door het moeizaam uit de startblokken komende nieuwe bachelorprogramma in de geschiedenis. Ondanks een nog steeds vrij hoge vergaderlast (animo StuGent, OCMW-raad, partijvergaderingen, Revue der Rechten, faculteitsraad, opleidingscommissie, KCO, Erasmus plannen) was het toch mogelijk om op reis te gaan tijdens het jaar, een échte vakantie te nemen en 105 studiepunten netjes in eerste zit te doen.

Reken ook maar op de te verwachten problemen met overlappingen: zo kon ik het in studiepunten belangrijkste vak uit eerste bach geschiedenis (HP I) nooit bijwonen, door een overlapping met Europees Gemeenschapsrecht van prof. Maresceau (zowel de inhoud van het vak als de prof waren meteen een reden om dat de prioriteit te geven). Idem met Wijsbegeerte en Bestuursrecht, Arbeidsrecht en Geschiedenis van de Kunst/Nederlanden, Recht van de Lokale Besturen en Civilisatie, Internationaal Privaatrecht en Oefening Klassieke Oudheid, Vennootschapsrecht en Kwalitatieve Methodologie... Regelmatig gomde een of andere vergadering of activiteit ook nog eens wat bijkomende lessen uit, zodat ik voor sommige vakken systematisch de nota's van anderen moest plunderen (waarvoor dank, uiteraard).

Dit jaar viel dan weer een stuk van het UGent-verenigingsleven weg... om netjes vervangen te worden door een bijzonder veel tijd vragende thesis, die me maanden dolle formulierenpret met Franse ambtenaren en bibliothecarissen heeft bezorgd, maar ook bijzonder veel intellectueel genot. En de stad Parijs zelf, uiteraard ;-).

Als je alle blokjes op elkaar zet, dan krijg je zoiets (met studiepunten, uiteraard geen punten op twintig)
2002-2003 (eerste kan rechten)
Inleiding tot het Publiekrecht 11 (schitterend vak... dé basis voor alles in de Rechten; gegeven op een manier dat je denken gekneed wordt naarmate je naar VDL luistert)
Inleiding tot het Privaatrecht 11
Algemene Rechtsleer en Rechtsmethodiek 8
Romeins Recht 6
Geschiedkundige Inleiding tot het Publiekrecht 5
Economie 5
Inleiding tot de Sociale en Politieke Leerstelsels 4 (net als VDL-I een pracht van een basisvak, met de allerbeste Doom over Marx, Hegel en Stalin)
Hedendaagse Belgische en Internationale Politieke Geschiedenis 4
Ethica 3
Psychologie 3
Geschiedenis van de Nieuwste Tijd 4 (tweede zit, vrij student)

2003-2004 (tweede kan rechten)
Strafrecht 10
Grondwettelijk Recht 9
Verbintenissenrecht: Algemeen Verbintenissenrecht 7
Verbintenissenrecht: Onrechtmatige Daad 7 (beste cursus in het privaatrecht, loopt op inzicht, in zicht en inzicht, steengoede Bocken)
Zakenrecht 5 ("welkom in de rechten...")
Geschiedkundige Inleiding tot het Privaatrecht 5
Internationaal Publiekrecht 5 ("Bush, Bush, Bush !")
Rechtsvergelijking 5
Boekhouden 4
Sociologie 3 (zeer goed gegeven door Piet Bracke en van grote waarde... in mijn historische opleiding)
Geschiedenis van de Nieuwe Tijd 4 (in tweede zit als vrij student)

2004-2005 (eerste lic rechten)
Europees Gemeenschapsrecht 8
Bestuursrecht 8
Arbeidsrecht 8
Personen- en Familierecht 7
Handelsrecht 7
Procesrecht 6
Bijzondere Overeenkomsten 6
Huwelijksvermogensrecht 5
Juridisch Schrijven Europees Gemeenschapsrecht 5

Geschiedenis januari (eerste bach geschiedenis):
Inleiding tot de Historische Kritiek 3 (de VDL-I van de Blandijn, in alle betekenissen - essentieel vak)
Inleiding tot de Voornaamste Moderne Literaturen 3
Geschiedenis van de Kunst 3
Historisch Overzicht van de Wijsbegeerte 3

Geschiedenis september:
Historische Praktijk I: Algemene Inleiding tot de Geschiedbeoefening 10
Geschiedenis van de Klassieke Oudheid 5
Geschiedenis van de Middeleeuwen 5
Ecologische Geschiedenis 5
Geschiedenis van de Nederlanden en België 5
Wereldgeschiedenis 3

2005-2006 (tweede lic rechten)
Economisch en Financieel Recht 8
Vennootschapsrecht 8
Fiscaal Recht 8
Sociaalzekerheidsrecht 8
Internationaal Privaatrecht 8
Erfenissen, Schenkingen en Testamenten 5
Zekerheidsrecht 5
Strafvordering 5
Juridisch Schrijven Economisch en Financieel Recht 5
("wakker worden, tweede lic zit erop")

Geschiedenis januari (tweede bach):
Heuristiek (partim Nieuwste/Nieuwe Tijd) 5
Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten 5

Geschiedenis september:
Oefeningen Nieuwste Tijd 5
Oefeningen Klassieke Oudheid 5 (je denkt zondagnacht dat een examen op donderdag ligt... en dan blijkt het maandagmiddag te zijn)
Paleografie met Tekstverklaring 5 (het vreselijkste examen uit mijn leven... alles leek Chinees)
Kwalitatieve Methodologie 5

2006-2007 (derde lic rechten)
Rechtsfilosofie 3
Rechtseconomie 3 (zeer interessante materie, nu ze enkel nog binnenbrengen in de positiefrechtelijke vakken)
Grondige Studie van het Grondwettelijk Recht 6
Grondige Studie van het Europees Gemeenschapsrecht 6 (schitterend vak op het snijpunt van economie, geschiedenis, politiek en recht)
Grondige Studie van het Internationaal Publiekrecht 6
Milieurecht 6
Historisch Publiekrecht 3
Recht van de Lokale Besturen 3
Scriptie 24

Geschiedenis (derde bach)
Samenleving: sociale en politieke geschiedenis 5
Economie: economische geschiedenis 5
Civilisatie: cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis 5
Mondiale processen in historisch perspectief 5
Tendenzen in de historiografie 5
Kwantitatieve Methodologie 5
Bachelorproef 15

Theorie van de Internationale Betrekkingen (vrij student, tweede zit) 6

2007-2008 (master geschiedenis, Erasmus Paris IV-Sorbonne)
La France de Louis XIV 5 (Lucien Bély)
La France de Louis XV 5 (Olivier Chaline)
La Monarchie Autrichienne et l'Europe Centrale 5 (Olivier Chaline)
Séminaire: Les Relations Internationales dans les mondes modernes 15 (Lucien Bély, niet te evenaren... geschiedenis zoals men ze overal zou moeten doceren)
Sciences Techniques Annexes: Initiation aux relations internationales de l'époque moderne 3 (Alain Tallon)
Masterproef 30Het indienen van mijn "thesis" begin juni (371 p + xxx annex) vormt dus normaal een eindpunt. Het is wel nog wachten tot 20 september voor ik me in de nieuwe UGent-toga mag hullen. Het vraagteken bovenaan deze post komt voort uit de plannen voor volgend jaar. Ik had graag een Onderzoeksmaster Internationale Betrekkingen gevolgd aan Sciences Po en dus nog een jaar in Parijs gebleven. Afgezien van de toelating door de instelling zijn alle rand-administratieve formaliteiten vervuld (en dat zijn er nogal wat...), maar die eerste beslissing is natuurlijk veruit de belangrijkste.Iets meer dan een uur heb ik dan de bevestiging gekregen van mijn aanvaarding! Onder andere Pierre Mélandri en Maurice Vaïsse zullen mijn proffen zijn in de Master 2 Recherche: Relations Internationales (Histoire des Relations Internationales). De trein rijdt dus verder. Ik hoop er onderzoek te kunnen verrichten naar de juridische implicaties van de buitenlandpolitiek van De Gaulle voor het functioneren van de naoorlogse internationale organisaties, met de nadruk op de EEG. Dit zou het dichtste moeten staan bij verder wetenschappelijk onderzoek en leidt hopelijk naar een gemeenschappelijke juridische deler tussen de periode die ik dit (het Europese systeem van de late 17de en vroege 18de eeuw) en volgend jaar ("hedendaags" internationaal recht) bestudeer. Bovendien is een jaar aan Sciences Po hoe dan ook een buitenkans die je niet mag laten liggen.

2 opmerkingen:

Dragases zei

Dit was mijn laatste jaar als student en in 't tweede semester heb ik Soc & Pol leerstelsels als vrij student gevolgd. Je hebt volledig gelijk; pracht van een vak! Heel blij dat ik mijn studententijd daarmee heb mogen afsluiten.

Proficiat nog met je thesis en diploma!

Jeroen

Jonas zei

Broeva! Haro!

:-)