maandag, augustus 11, 2008

Den Haag (4)Laatste week in Den Haag = twee nieuwe proffen: Daniel Thürer (Genève; toepassing van het humanitaire recht) en Raul Pangalangan (Manila, territoriale claims op onbewoonde eilanden in de Chinese Zuidzee en de juridische vertaling van de ruzies tussen de regionale machten).Deze namiddag het Joegoslaviëtribunaal bezocht (foto's verboden). Budget: $ 150,000,000 per jaar (enkel voor 2008). Alsjeblieft. Het Internationaal Gerechtshof heeft er maar $ 20,000,000. Zeer interessante en grondige uiteenzetting van een Amerikaanse senior attorney over de werking van het "Hof" (hoewel je eigenlijk "rechtbank" zou moeten zeggen). De ondergeschikte van onze landgenoot Serge Brammertz was onder meer actief in de Milosevic-zaak, waar de beklaagde door zijn eigengereid optreden (weigerde een advocaat, uiteindelijk toch een opgelegd gekregen, opgeroepen getuigen kwamen niet opdagen) erin slaagde zijn overlijden te plannen voor het einde van het proces. Vervolgens uiteenzetting van een jongere referendaris bij de kamer van Chris Vandenwijngaert en de Nederlandse kamerpresident Orie (die Karadzic berechten) over de concrete werking van het Hof en het personeelsbeleid in Den Haag. Helaas was er geen hoorzitting voorhanden. Hoe dan ook interessant om de prestigieuze (onder andere Georges Abi-Saab en Antonio Cassese hebben er gezeteld) en toch ook wel efficiënte instelling (116 zaken in behandeling, nog maar 2 verdachten lopen vrij rond) te bezoeken.


(Karadzic met een van de vertaalkoptelefoons)

Het weekend was dan weer het geschikte ogenblik om twee aan mijn geschiedenisthesis gerelateerde monumenten te bezoeken. Het kasteel van Arent IX van Wassenaer, heer van Duivenvoorde (+1721) in Voorschoten overtrof mijn verwachtingen (foto's ook hier niet toegelaten). Na een busrit van een klein half uur uit Den Haag word je voor de deur van het landschapspark afgezet, dat het slot met een dichte bomenhaag afsluit van de tweevaksbaan die het veel te vlakke landschap doorsnijdt. Binnenin wacht een min of meer onaangetaste collectie schilderijen (van de dertiende tot midden de twintigste eeuw is het kasteel nooit verkocht en is de inboedel aan erfrechtelijke verdeling ontsnapt) van de familie Van Wassenaer, die is opgeklommen in het zog van de Oranje-Nassaus. Bij de opstand in de Nederlanden neemt Arent Van Wassenaer het voortouw met Willem Van Oranje na de executie van Egmont en Hoorne. Als een generatie later Oldenbarneveldt naar het schavot wordt geleid, pikken de Van Wassenaers een groot deel van zijn ambten in. Vanaf dan handhaven ze zich aan de top van de administratie in de Republiek. Leuk detail in dat verband: Arent IX is getrouwd met de dochter van Willem Bentinck, Earl of Portland en... favoriet van Willem III.

Op die manier belandt Arent IX als toponderhandelaar met Bruno Van der Dussen (raadspensionaris van Gouda) in bipartiete conferenties met de dokter Helvétius en de handelaar Nicolas Mesnager, gezanten van Lodewijk XIV. Eind 1707 buigen de vier heren zich over de handel op de Spaanse kolonies, waar de Franse koning stevig de hand op heeft gelegd, in de hoop tot een oplossing voor de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) te komen. Laat het nu net deze Arent IX zijn, die het familiekasteel grondig heeft laten herwerken, door de Hugenotenzoon Daniel Marot in dienst te nemen.

Marot heeft ook Paleis Het Loo onder handen genomen, waar Willem III eerst als stadhouder en dan als stadhouder-koning van Engeland verbleef in de zomermaanden. Bereikbaar een lange openbaar vervoertrip naar Apeldoorn (het is even afgelegen als het klinkt), gekruid door de nodige vertragingen en werken aan het Nederlandse spoornet, gaat het om een toch eerder bescheiden poging om Versailles te evenaren (beide paleizen worden ongeveer op hetzelfde ogenblik in gebruik genomen).De Oranjes zijn er gebleven, met Republikeins en Napoleontisch intermezzo rond 1800. Het hele paleis ademt eigenlijk Willem III uit: overal hangt het portret van de kleine, bleke monarch met de scheve neus. Op den duur geeft dat een akelige uitstraling: de stadhouder heeft het blijkbaar opgegeven om zich te laten "fotoshoppen" en verschijnt telkens afwisselend in het oranje, als koning van Engeland of als stadhouder in een van de gewesten. Het mooiste binnenin is de majestueuze trap, die doet denken aan de 'escalier des ambassadeurs' in Versailles, die nu helaas niet meer te bewonderen is. Ook de Tuin van het Loo is netjes gereconstrueerd, maar doet eerder denken aan een soort publiek park in de stad. Niet erg groot, niet veel originele stukken meer. Naast Willem III is Wilhelmina het meest aanwezig (als klein meisje eenzaam opgegroeid met poppen etc.).

1 opmerking:

Anoniem zei

Grappig dat het VN-Hof wel ontvankelijk is voor aanklachten tegen Servie, maar niet ontvankelijk was toen Servie de NAVO-landen had aangeklaagd, toen buiten het volkenrecht om een VN-lid werd platgebombardeerd. Bovendien betwist Servie de jurisdictie van het Gerechtshof omdat Joegoslavie ten tijde van de oorlog geen lid was van de VN. Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten. Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de WOII of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers. Karadzic :hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk?Wat is daar fout aan?Het einddoel van Alija Izetbegovic in Bosnie was de dzamahirija. Hoe zijn Jihadi's in Joegoslavie, hart van Europa, terrecht gekomen? De gedachte achter politiek van Clinton was dat het succes van Islamistische strijders in de strijd tegen de SovjetUnie in Afghanistan in Europa gewoon herhaald kon worden.Niet alleen wapens uit Turkije en Iran arriveerden, maar ook geld (onder andere uit Saoedi/Arabie, Brunei, Maleisie) en moedjaheddien strijders.
De beschuldiging van een genocide in Srebrenica werd gebruikt door de regering Clinton om later militair ingrijpen te rechtvaardigen,en om de aandacht afleiden van de activiteiten in de Kroatische Krajina regio,de grootste etnische zuivering[genocide] in EU,na WOII, georganiseerd door VS.Is het eigenlijk wel zeker dat de Serviers in Sebrenica duizenden moslimmannen geexecuteerd hebben? of zou het kunnen dat het (gedeeltelijk)anti-Servische propaganda is? Na 14 jaar zijn nog 6000 lichamen vermist?!Komt de waarheid over Srebrenica boven tafel?Wat was in Srebrenica?Deze link:http://www.srebrenica-report.com/
Verder staat in het boek van Karremans zwart op wit dat de moslimstrijders in de safe-area’s bewapend waren en jarenlang uitvallen naar de Serven deden. Dat is dus schending van de akkoorden en derhalve een dom soort terrorisme en als reactie hierop is het Servische leger er naartoe gegaan. Maar gelukkig werden vrouwen en kinderen in Srebrenica nog gespaard. In Darfur en bij de Hutsi / Tutsi,en rond Srebrenica in de Servische dorpen,was dat niet zo.Advoccat Karadjic zegt dat er schriftelijke bewijzen zijn dat Karadzic de legerleiders bevolen heeft zich aan het oorlogsrecht te houden. In een andere moslimenclave die enkele dagen later viel, Zepa, was er geen sprake van genocide.En waarom niet? Karadjic is alleen verdaht,dus NIET schuldig!!!Wat gebeurde er in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviers, zodat de Serviers doodgeschoten hen, veel stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd[tot 300].Lewis Mackenzie:in het hele Srebrenica gebied zijn in het totaal iets meer dan 2.000 lijken gevonden, duidelijk van Serviers en moslims, duidelijk ook bij gevechtshandelingen omgekomen[Canadese blad Globe and Mail]…Karadjic is alleen verdaht,dus NIET schuldig!!! Milosevic was ook verdaht ,maar een flinter van bewijs is gevonden tegen Milosovic. Karadzic koestert niet de illusie dat hij wordt vrijgesproken, maar veel dingen zullen anders eruit zien als het proces over is.