vrijdag, december 05, 2008

Bleitend naar een nieuwe verkiesbare plaats

Walter Pauli heeft weer eens gelijk.

Bert Anciaux verlaat de VlaamsProgressieven en hij vindt dat groot nieuws. En hij sluit niet aan bij de sp.a. Hij gaat 'gesprekken' aanknopen over 'een nieuw sociaal project'. Dan, eventueel, zal hij zich aansluiten. In welke film denkt de minister van Cultuur dat hij figureert? Anciaux verliet toch de VlaamsProgressieven omdat hij vindt dat alleen voortdoen niet zinvol is? Maar aansluiten bij de sp.a? Begot neen. Anciaux verlaat dus de ene partij omdat hij het onzin vindt om in verspreide slagorde op te trekken, maar hij sluit zich niet aan bij de partij waarmee hij dan wel wil samenwerken. Kan iemand volgen?

Anciaux verantwoordt zich: hij wil de sp.a mee laten opgaan in een nieuw 'project', bestemd voor - we citeren - "socialisten, vrijdenkers, links-liberalen, progressieve flaminganten en ACW'ers". In godsnaam, wat moet dat voorstellen, bijna vijftien jaar ná Het Sienjaal van wijlen Maurits Coppieters? Want Anciaux is wel sociaal en progressief, maar net van een ietsiepietsie andere progressieve variant dan de bevriende progressieven van de sp.a. Hij distantieert zich van het clubjesgevoel van Vl.Pro en sticht prompt de Bertsekte. Hij weet dat Gennez geen kartel meer wil en pleit dan maar voor een nieuw Pro-achtig verhaal: een koepel in plaats van een kartel. Maar gewoon doen, eenvoudig aansluiten bij de partij waarvan hij de lijsten nodig heeft voor de verkiezingen, zijn woord 'niet in verspreide slagorde' in de praktijk omzetten, dat komt nog niet op bij het verschijnsel Bert.

Waarmee Anciaux niet alleen inconsequent is met zichzelf, maar de sp.a nog eens schade berokkent ook. Want als zelfs Bert Anciaux de sp.a zo vies vindt dat hij er mordicus niet bij wil aansluiten, waarom zou een 'toffe jongere' dan nog in die partij geïnteresseerd moeten zijn, laat staan ervoor stemmen? Als Anciaux op tv en radio blijft herhalen dat hij zeker níét bij de sp.a zal aansluiten, berokkent hij grote schade aan dat 'merk': het wordt namelijk voortdurend negatief ingevuld. Als hij blijft herhalen dat hij géén socialist is, maakt hij daar een besmette mensensoort van. Stop toch met die onzin van 'onafhankelijken' als je een geloofwaardig project van 'samen' wilt vertellen. De analyse van Bert Anciaux - niet in verspreide slagorde - was juist. Als hij nu zijn daden eens zou willen aanpassen aan zijn inzichten, zijn we al een stuk verder.

Walter Pauli
Politiek commentator

Geen opmerkingen: