woensdag, december 17, 2008

Yves kan het nie aanOntslag. Hic et nunc.

Hoe dom kun je zijn om
1) een rechter te laten contacteren door je kabinetschef
2) dat nog toe te geven in een brief aan de minister van justitie ???

Wat een knoeier.

BRUSSEL - De meerderheidspartijen in de Kamer hebben woensdag beslist de bijzondere commissie die zich moest buigen over de financieel-economische crisis, om te vormen tot een onderzoekscommissie. Dat werd beslist na meerderheidsoverleg naar aanleiding van de brief die Leterme eerder op de dag wereldkundig maakte rond de affaire-Fortis.
‘Ja, er is contact geweest tussen mijn kabinet en Jan De Groof, de man van rechter Christine Schurmans, over Fortis’, schrijft premier Yves Leterme (CD&V) in een brief aan minister van Justitie Jo Vandeurzen. De verzamelde oppositie eist het ontslag van Leterme, regeringspartij Open VLD zit met grote vragen.

‘Als ik niet snel duidelijkheid krijg over dit dossier, en vooral over de vraag of er geen sprake is van de schending van het principe van scheiding der machten, dan stem ik de begroting niet mee’, stelt Open VLD-kamerlid Herman De Croo.

Aanleiding is het dossier Fortis, en meer bepaald de mogelijke beïnvloeding van de rechtbank door de regering. Het hof van beroep besliste de verkoop van Fortis aan BNP Paribas op sterk water te zetten, zeer tegen de zin van de regering.

Leterme bevestigt nu in een brief aan Vandeurzen dat er wel degelijk contacten geweest zijn tussen zijn kabinetschef Hans D’Hondt en Jan De Groof. Die laatste heeft een uitgesproken CD&V-signatuur en is regeringscommissaris bij de Universiteit Antwerpen, maar vooral in dit dossier de man van rechter Cristine Schurmans. Die weigerde ondanks druk van haar collega-rechters een handtekening te zetten onder het negatieve arrest, ze weigerde elk contact ‘omdat ze ziek was’. Ze diende klacht in tegen haar collega-rechters en stapte naar het hof van Cassatie om ‘een mogelijk dramatische wending’ in het dossier te signaleren. Leterme was daar via zijn kabinetchef van op de hoogte.

‘Dit is een ontslagbrief’, stelt SP.A-kamerlid Renaat Landuyt. ‘Het is niet omdat het misdrijf mislukt is dat er daarom geen sprake meer is van het misdrijf. De bekentenis van Leterme per brief komt veel te laat, hij had al van in het begin moeten signaleren dat er contact met De Groof was.’

De afgelopen dagen stelde de woordvoerder van de premier nog ‘dat er de laatste twee jaar geen contacten waren tussen De Groof en Leterme’. Nu geeft Leterme in een brief toe dat er wel contact geweest is met zijn kabinetschef.

‘ Noch de premier noch mijn kabinet heeft enige poging ondernomen om in de affaire-Fortis de rechtsgang te beïnvloeden’, stelt Leterme in de brief. Leterme deelde de brief zoëven geleden tijdens de plenaire Kamervergadering uit aan de parlementsleden. Pogingen om de rechtsgang in het dossier-Fortis te beïnvloeden, deed Leterme af als ‘roddels’.

Ook in eerste aanleg vond volgens de premier geen enkel contact plaats tussen hem en welke magistraat dan ook. Nadat de teneur van het advies van de rechtbank van koophandel bekend raakte, was er wel een contact tussen iemand van de beleidscel van de premier en de substituut procureur des konings met de vraag om dit te bevestigen.

Wat de procedure in beroep betreft, waren er volgens de premier geen contacten tussen de beleidscel en de magistraten. Maar wel dus de telefoons tussen De Groof en D’hondt.

wov, wwi

(www.Standaard.be)

Geen opmerkingen: