donderdag, januari 15, 2009

What's in a name ?

Veel. Blijkbaar. Akkoord met het standpunt van animo nationaal.

animo nationaal is bijzonder misnoegd over het staaltje soloslim van de partijtop omtrent de naamsverandering van sociaal progressief alternatief naar Socialisten, Progressieven en Anderen. Zowel over de wijze waarop dit plaatsvond, de timing als de navelstaarderij rond de figuur van Bert Anciaux.De wijze waarop onze partij van naam verandert is bijzonder aanstootgevend. Beloofde Caroline een jaar geleden nog inspraak en terug naar de basis dan wordt diezelfde basis vakkundig quantité négligable wanneer het haar past. Niet enkel de leden zijn van geen tel, ook het partijbureau werd voor de naamsverandering buiten spel gezet. De beloofde inspraak blijkt een lege doos. De partijtop luistert enkel naar je als je de juiste taal spreekt, anders hebben ze je niet nodig.Qua timing is deze naamsverandering alvast geen staaltje van communicatief vernuft. Vijf maanden voor de verkiezingen je naam een beetje aanpassen voor n’importe qui, vindt animo hoogst merkwaardig. Bovendien zaait dit hele circus dissidentie en ongenoegen binnen de partij, die eenheid en kracht nu meer dan ooit nodig heeft. De énige focus van de partij vandaag moet volgens animo zijn: mensen een geloofwaardig, wervend en bovenal herverdelend en vooruitziend, dus socialistisch verhaal te brengen.Verder is er geen enkele reden om zich ten koste van de eigen partij-identiteit blind te staren op het ‘binnenhalen’ van de figuur Bert Anciaux. Het is zoals oude rot Tobback zegt ‘Er komen en gaan voortdurend mensen bij een partij, en we hebben er al minder sympathieke zien binnenkomen’. animo zou hier aan willen toevoegen: ‘en slechts weinigen krijgen er ook een naam op maat bij’. animo pleit voor een open socialistische partij: open voor sociaal democraten, progressieven en dieproden die ons socialistisch gedachtegoed uitdragen. We betreuren het dan ook ten stelligste dat dit overwoekerd wordt door het binnenhalen van zogenaamde stemmenkanonnetjes. animo kan zich niet van de indruk ontdoen dat de geloofwaardigheid van onze partij blijkbaar ondergeschikt is aan de manoeuvres om enkelingen zonder kleerscheuren onze partij binnen te loodsen.animo is dit gerommel in de marge beu. De partij moet dringend beter communiceren naar het publiek, de media en de leden toe. De jongeren van animo hebben het gevoel dat het alleen maar over ‘onszelf’ gaat en niet meer over de uitdagingen in de samenleving. sp.a wordt belachelijk gemaakt en bekocht en daar moet een eind aan komen


Bemerk overigens dat Vande Lanotte (alwéér) een goede kans laat liggen om zijn mond te houden. Elke keer hij reageert, ondergraaft hij de geloofwaardigheid van Caroline Gennez, die er maar voor spek en bonen lijkt bij te zitten. Waarom zegt Dirk Van Der Maelen overigens niets ? Hij zou nog nooit een groter draagvlak hebben gehad om te reageren op de praktijken van de partijoligarchie.

Geen opmerkingen: