zaterdag, maart 07, 2009

ArtikelVoor wie het mocht interesseren: een scan van mijn artikel in de recentste editie van de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde (XLVI) 2009, 3-34 staat hier online. In "Clans, Cabales en Coterieën: de Slag bij Oudenaarde en de permanente machtsstrijd in de Grand Siècle" behandel ik de interne machtsstrijd bij het Franse commando tijdens de veelbesproken campagne van 1708. De militaire ruzies hebben namelijk ook een politieke betekenis: de opvolging van Lodewijk XIV verdeelt het Franse hof. Deze laag is m.i. essentieel om een juist beeld te krijgen van wat er precies gebeurt in de veldslag, én om te begrijpen waarom het nieuws over de Slag bij Oudenaarde een internationale verspreiding krijgt.

Dit stuk is een uitvloeisel van mijn (vooralsnog) onuitgegeven masterproef Nec Pluribus Impar ? De campagnes en onderhandelingen van Lodewijk XIV in de Zuidelijke Nederlanden, 1707-1708 (416 p.), waarin ook het geopolitiek-strategische aspect, het internationale recht en de diplomatie aan bod komen (waarover ik gisteren in de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix in Namen een lezing heb gehouden in het kader van de "Cafés des droits anciens", die jonge rechtshistorici samenbrengen met hun collega's en confronteren met de opmerkingen van rijpere leermeesters).

Het volume 2009 van de Handelingen bevat overigens meer politieke en militaire geschiedenis dan enkel dit stuk: militair historicus Paul Vergracht wijdt een stuk aan de opeisingen in de kasselrij Oudenaarde tijdens de Spaanse Successieoorlog, Jelle Haemers en Lars De Jaegher behandelen de (gewapende) Gents-Oudenaardse aanvaringen in de late middeleeuwen, Pol Borremans heeft het over de Gentse belegering van Oudenaarde in 1452, en Jean Pierre Deweer brengt nieuwe informatie over de Duitse begraafplaats uit de eerste wereldoorlog. Daarnaast zijn er uiteraard een aantal genealogische bijdragen en wordt Prof. M. Hoebeke gehuldigd. De Handelingen, die een andere layout hebben gekregen en in een aantal bijdragen rijk geïllustreerd zijn, kunnen bekomen worden bij het Stadsarchief te Oudenaarde.

Geen opmerkingen: