woensdag, juni 03, 2009

De vraag die ik me al een tijdje stelde

Bron: Rondom Schuman (blog van Bernard Bulcke)

Er is in Belgische officiële kringen een en ander te doen geweest over de keuze van de Europese delegaties die uitgenodigd werden voor de G20, eerst in Washington half november vorig jaar en nu, begin april in Londen. Daarover is nooit echt onderhandeld, heet het.

België, dat negentiende staat op de IMF-ranking van de grootste wereldeconomieën, had er misschien kunnen bij zijn zoals Nederland en Spanje. Die behoren ook niet bij de G8-landen of de G13. Maar ze hadden alert gereageerd toen de delegaties werden uitgenodigd in het najaar van 2008, voor de top van Washington. Ze werden in de delegatie van Frankrijk opgenomen dat toen ook EU-voorzitter was. De toenmalige premier, Yves Leterme, reageerde blijkbaar niet, klinkt het.

Wat blijkt nu? Tijdens het bezoek, begin maart, van de Belgische premier Herman Van Rompuy aan de Franse president Nicolas Sarkozy, is de kwestie op het Elysée besproken. Sarkozy stelde de Belgen voor dat ze hem hun standpunten zouden overmaken en dat hij die zou meenemen in zijn agenda voor de G20 in Londen. Ons land kreeg ook het aanbod een diplomaat mee te sturen in zijn delegatie.

Goed ingelichte bronnen bevestigen dat ons land dat aanbod kreeg maar het heeft afgewezen, om diverse redenen. We wilden niet dat we op een lager niveau vertegenwoordigd zouden zijn dan Nederland en Spanje, waarvan de premiers Jan Peter Balkenende en Jose Louis Zapatero zelf aanwezig waren in Londen (op de officiële foto staan ze op de tweede rij, links van kanselier Angela Merkel).

Bovendien, aldus nog een zegsman, vond ons land het, toen Sarkozy nog EU-voorzitter was, niet opportuun opgenomen te worden in de Franse delegatie. Dat zou teveel ons imago van 'kolonie van Frankrijk' versterken. België had immers nog maar pas de fusie moeten slikken tussen Suez en GdF, waardoor de hele Belgische energiesector in Franse handen kwam zonder dat we het door premier Guy Verhofstadt als 'verworven' aangekondigde gouden aandeel kregen waarmee we de Belgische belangen voluit zouden verdedigen. En toen, in oktober vorig jaar, de G20-delegaties werden samengesteld voor de top van Washington, zat ons land volop vast in de crisis rond Fortis. En later kwam Dexia. Ook in die dossiers moest België noodgedwongen de Franse wet ondergaan. Dat ons land ook nog zou deelnemen aan de G20 als lid van de Franse delegatie, zou van het goede teveel zijn geweest, heet het.

Op de jongste Europese top van 19 en 20 maart werd dan maar afgesproken dat Nederland de Benelux-standpunten zou verdedigen, werd er gezegd. Maar het valt af te wachten wat er gebeurt als straks de nieuwe structuur van het IMF wordt getekend, en deze van de nieuwe Financial Stability Board (FSB), de instelling die het wereldwijde financiële toezicht moet organiseren. Die structuren moeten volgens de G20-beslissingen van Londen aangepast worden aan de realiteit van de nieuwe wereldorde. De nieuwe economieën zoals China, India, Brazilië, Rusland maar ook Turkije moeten er veel meer zeggenschap kijgen. Die maken nu allemaal deel uit van de G20. En dat zal ongetwijfeld ten koste gaan van ons land dat nu in het IMF een vrij stevige positie bekleedt.

Volgens officiële geluiden zal ons land daar op zijn strepen staan en alleen een herschikking aanvaarden als dat binnen een EU-kader gebeurt. Maar de Nederlandse minister van Financiën, Wouter Bos, liet op de G20-top in Londen weten dat hij niet van plan is de Nederlandse positie op te geven.

Geen opmerkingen: