donderdag, oktober 22, 2009

Et ça repart...

N-VA lijkt objectief juli 2010 (het blokkeren an het Belgisch voorzitterschap van de EU met een institutionele crisis) gezwind te zullen halen.

De goedkeuring van het decreet op de inspectie in het Franstalig basisonderwijs in de faciliteitengemeenten (tekst) is juridisch waarschijnlijk wel verdedigbaar (ik kan de redenering volgen, dat de Grondwet een Bijzondere Meerderheidswet primeert, dat is een zuivere toepassing van de hiërarchie der rechtsnormen en van de tekst van de Grondwet, die het enkel heeft over de taal in de instellingen in kwestie, niet over de andere aspecten). Het zou me verbazen mocht de Franse Gemeenschap (zoals Marie-Dominique Simonet van de cdH aangeeft) het zou halen voor het Grondwettelijk Hof. En het is inderdaad logisch, dat je kan inspecteren waar je voor betaalt (we hebben daar in de 19de eeuw al genoeg over gebikkeld, zij het wel in een andere context).

Toch had het Vlaams Parlement dit voorstel (dat ook door Sven Gatz van de VLD en Kathleen Helsen van CD&V is ondertekend) toch op een ander moment kunnen goedkeuren. Net nu de PS herhaalt dat ze bereid is om te praten over BHV en nu Reynders op het punt staat om van zijn stoel te vallen. Is de N-VA niet moedwillig de kansen op overleg aan het opblazen ? Het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten maakte deel uit van wat Verhofstadt in 2005 aanbood aan het FDF om de BHV-splitsing te aanvaarden. De concessie zal nu elders moeten worden gevonden. De kans is groot dat de Franstalige partijen terug op 1 front zullen gaan staan: Milquet (die voor de interne verkiezingen een omerta heeft opgelegd... in die mate, dat Benoît Lutgen zich misschien zelfs geen kandidaat zal stellen) heeft veel politiek kapitaal vergaard met haar "madame non"-pose. Niets zo gemakkelijk als dat herhalen. En dan gaan we opnieuw naar de complete polarisatie.

Nog een geluk dat Leterme de onderhandelingen niet meer moet leiden :-).

1 opmerking:

Peter Dedecker zei

Een institutionele crisis die het voorzitterschap danig naar de vaantjes helpt dankzij de N-VA? Amai, je schrijft ons wel heel erg veel invloed toe.

Zoals je zelf zegt, is dat decreet de logica zelve. Het is zelfs grondwettelijk zo bepaalt. Logisch ook dus dat het Vlaams Parlement unaniem (op Van Eycken na) het decreet stemde: niet alleen dankzij de N-VA dus, al was het natuurlijk wel de N-VA die hier aan de kar sleurde. Welk overleg had je in deze kwestie nog verwacht? Gewoon de reeks belangenconflicten afwachten om op het einde vast te stellen dat er toch geen vergelijk gevonden kan worden? Of hadden we hen er zelfs attent op moeten maken dat de tijd voor het vierde conflict (wat uiteindelijk toch alleen maar een reeks pesterijen is, je reinste misbruik van de geest van het concept belangenconflict) rijp is? Niet naïef zijn hé ;-)

Neen, als er al een institutionele crisis komt, dan zal dat deze keer niet te wijten zijn aan de Vlamingen maar eerder aan zij die ondanks hun grote liefde voor het land het toch steeds maar weer in gevaar brengen door moord en brand te schreeuwen (of zelfs de regering op het spel te zetten) voor zaken die een grondwettelijke evidentie zijn. Grondwettelijke zaken die zij zelf vrolijk aan hun laars lappen, zoals bvb in Komen. Hoog tijd dat die onnozeliteiten ophouden en de overkant eens haar verantwoordelijkheid neemt.