donderdag, december 31, 2009

Nieuwe gezichten, nieuwe bevoegdheden

Kleine update over de samenstelling van het nieuwe schepencollege in Zingem. Wie wil weten wat de OCMW-meerjarenplanning 2010-2012 en het budget voor 2010 inhouden, kan op hetzelfde adres terecht voor de laatste editie van "nieuws uit het Zingemse OCMW".

Geen opmerkingen: