dinsdag, december 22, 2009

Thesisprijs werkgroep 18de eeuwJuist het heuglijke nieuws ontvangen dat ik de winnaar ben van de Scriptieprijs 2008 van de Belgisch-Nederlandse "Werkgroep 18de eeuw".

Het prijsbeest in kwestie is mijn masterproef Nec Pluribus Impar ? De campagnes en onderhandelingen van Lodewijk XIV in de Zuidelijke Nederlanden, 1707-1708 (iv + 371 + xl p., neergelegd in juni 2008 in de  Gentse geschiedenis). De tekst is vooralsnog niet beschikbaar online, omdat er gedrukte uitgaveplannen zijn. Wie wil weten waar het over gaat, verwijs ik naar een eerdere tekst op deze blog.

Ik zal het werk in tien minuten voorstellen op het jaarlijkse congres van de werkgroep, dat dit jaar (22 januari) doorgaat in het Pand.