donderdag, februari 04, 2010

Conferentie Frankfurt


Het zestiende forum vam de Europese Vereniging van Jonge Rechtshistorici, waaraan ik deelneem in maart met een drietal Belgische collega's, staat hier online. Ik zal er spreken over de manier waarop de Europese diplomatie tussen 1713 en 1739 met succes het machtsevenwicht opvoert als juridisch principe.

Dit gaat om nieuw onderzoek, dat aansluit bij de primaire bronnen die ik in het eerste semester in Londen ben gaan consulteren. De inzichten van juristen, die traditioneel het internationaal recht zien als een samenspel van grote auteurs en verdragen, worden gekoppeld aan die van historici, die de machtsstrijd tussen de soevereinen beklemtonen.

Wie "the law in action" wil kennen, moet beide kanten van de medaille bekijken. Verdragen zijn momentopnames. Soms zijn ze al achterhaald wanneer ze worden aangenomen. Omgekeerd kan je uit het tot verwarring aanleiding gevende en courttermistische over- en weer geschrijf van de diplomaten weldegelijk algemene principes afleiden.

Die principes zijn dan weer niet dezelfde als die van de rechtsgeleerden, of duiken op in een andere configuratie dan je zou verwachten. Op die manier ontstaat een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Machtspolitieke noodzaak (politieke koehandeltjes) wordt gekoppeld aan hogere principes (het vermijden van oorlog in Europa). Tussen 1713 en 1739 bewaart dit systeem van "ontluikende statengemeenschap" de vrede, na meer dan honderd jaar wapengeweld.

Binnenkort volgt een repetitie voor de Duitse collega's van het Max Planck-instituut voor Europese rechtsgeschiedenis, die me kunnen "op de rooster leggen".

Geen opmerkingen: