dinsdag, april 06, 2010

Belgicisten aller partijen, verenigt u !


De discriminerende "afspraken" tussen Vlaamse burgemeesters en bouwpromotoren die de Panorama-reportage van zondag blootlegde, tonen nogmaals aan hoe zeer de traditionele partijen geïnfiltreerd zijn door enggeestige en "taalracistische" praktijken, die zelfs de N-VA nog niet zou kunnen bedenken. Je krijgt zowaar sympathie voor de drie FDF-burgemeesters.

Damien Thiéry heeft overschot van gelijk als hij zegt dat dit soort regelingen evengoed tegen zwarten of Marrokanen kan worden gebruikt.

Ik hoopte dan ook op een unisono veroordeling van deze praktijken door CD&V, VLD en sp.a. Vooral bij CD&V, waar de communautair "gematigden" (Vanackere/Thyssen/Dehaene) aan hun laatste kans bezig zijn. Het probleem heeft evenwel alle partijen geïnfiltreerd: de lokale Vlaams-Brabantse mandatarissen lijken een serieuze slag van de molen te hebben. De uitspraken van Hans Bonte (die om God-weet-welke reden Dehaene wil treffen, op het moment dat hij een akkoord moet afsluiten en zich hoe dan ook "verbranden" in de oog van de "communautair zuiveren" bij CD&V) komen van een andere planeet.

Volgens schepen van Sociale Zaken Bonte is die maatregel in Vilvoorde niet nieuw. "Ik heb het nooit anders geweten en ik ben hier intussen al tien jaar schepen", luidt het. "Ongetwijfeld gebeurde dit ook al toen Jean-Luc Dehaene hier nog burgemeester was."

Bonte zegt dat de maatregel ook werkt om de verfransing van Vilvoorde helpt af te remmen. "In een aantal nieuwe verkavelingen wonen voor het overgrote deel Nederlandstalige gezinnen, terwijl dat elders in de stad anders is." De schepen is evenwel niet zeker dat het om een wettelijke praktijk gaat.

Met alle respect:
1) als je dit tien jaar vaststelt, en je mond houdt, ben je medeplichtig aan dit taalracisme tegen Belgische medeburgers
2) als je niet zeker bent dat het wettelijk is, moet je maar naar een specialist bellen !

Dit is allemaal intriest. Sommige politici in Vlaanderen zijn werkelijk tot alles bereid om aan de macht te blijven. Je mag ook niet vergeten, dat deze heren liever niet te veel Franstalige inwoners/kiezers in hun gemeente hebben. Stel je voor dat je de volgende gemeenteraadsverkiezingen verliest !

In het belang van het land hebben de drie partijvoorzitters de verantwoordelijkheid om dit de kop in te drukken. Als je de Vlaamse primaire instincten achterna holt, ben je zo buiten het EVRM. Wat is het eindpunt van deze evolutie ? Inspecteurs sturen om te zien of je geen Franse boeken in huis hebt ? Politici moeten de mensen opvoeden en hen niet achternalopen.


Kleine illustratie van de wereldvreemdheid van onze fiere Vlaamsche mandatarissen: Quatremer (Libération) houdt zich al niet in, om de verhuis van de EU te vragen, omwille van de Vlaamse discriminatiepraktijken. Willen we dat Sarkozy, verdediger van de francofonie, daarover begint op de Europese Raad ?
Il est frappant de constater encore une fois le silence des autorités belges, qu’elles soient flamandes ou francophones. Si Keulen proteste, c’est sans doute parce qu’il est dans l’opposition au niveau régional… Or, qui ne dit mot consent. Certes des actions judiciaires sont possibles, ces « accords oraux » étant effectivement totalement illégaux puisque ne s’appuyant sur aucun texte. Mais la difficulté sera de faire la preuve d’une discrimination devant un juge, le vendeur étant libre de vendre à qui il l’entend… Je me demande aussi combien de temps il faudra attendre avant que les autorités communautaires sortent elles aussi du silence gêné qui est le leur : est-il tolérable que l’Union ait son siège dans un pays qui pratique la discrimination sur une échelle chaque jour plus importante ? Les « valeurs européennes » s’appliquent-elles à la Serbie, mais pas à la Belgique ?

1 opmerking:

Peter Dedecker zei

Je kan zeker bedenkingen hebben bij die praktijken, maar is het niet ferm overdreven om dat te gaan vergelijken met discriminatie van zwarten of moslims? Het gaat hier om een vraag om Nederlands te kennen of te leren. Een vraag naar een beetje goede wil, een beetje elementaire beleefdheid als je je daar komt vestigen. Dat noem ik geen discriminatie. Je kan een neger maar moeilijk vragen of hij bereid is wit te worden: dat is onzinnig en zou pas discriminatie zijn. Iemand vragen om de streektaal te leren, is dat hoegenaamd niet. (of het wettelijk is, daar spreek ik mij niet over uit)