zondag, mei 16, 2010

Intern Gents toerisme

Vandaag volgde ik als proefkonijn voor een aspirant-gids een wandeling van de Sint-Baafsabdij naar de gelijknamige kathedraal. Na een aantal buitenlandse intermezzo's krijg je zin om ook eens het eigen patrimonium van naderbij te bekijken. Gent is geen gemakkelijke stad om te lezen, al was het maar omwille van de eigenaardige ontwikkeling en de transformaties in de 19de en 20ste eeuw.

De stad ontstond eigenlijk rond de Sint-Baafsabdij (tegenover het Van Eyck-zwembad), waar nu enkel (en het had niet veel gescheeld, of er stond helemaal niks) de ruïnes van overblijven. Karel V gooide het gebouw plat en seculariseerde de monniken tot kanunniken. Het kasteel dat hij er neerpootte, ging een paar eeuw later opnieuw tegen de vlakte. De episode verklaart ook waarom in de kathedraal de barok zo nadrukkelijk aanwezig is: het bisdom Gent ontstond pas met de contrareformatie, toen het uitgestrekte Doornik niet meer te bestieren viel in de strijd tegen het protestantisme. Tussen de twee "Sint-Baafsen" staat dan weer het middeleeuwse "Manhattan" van burgerlijke stenen in de Nederpolder.
(plaats van de platgegooide kerk van de abdij)
(19de-eeuwse redder van de abdij, Van Lokeren)


(intrigerende afbeelding uit 1713: allegorische voorstelling van Gent ?)


("refter" boven, waar Edward III van Engeland rondliep en Margaretha Van Male met Filips De Stoute trouwde)
(Habsburg, Gent en Vlaanderen, stuk uit oude stadspoort)


(zerk van Hubert Van Eyck)


(Middeleeuws Manhattan)


(Sint-Baafskathedraal, met de vlag van AA Gent)

Geen opmerkingen: