dinsdag, juni 08, 2010

Lastige mens toch, die Vandenbroucke...

... durven vragen aan de N-VA dat ze een programma voorleggen. Hoe durft hij ! "Vlaanderen denkt niet, Vlaanderen durft !"

Een fragment dat zeker de moeite waard is om te bekijken op de VRT-site. Uitstekend tegengif voor het Vlaams-nationalistisch navelstarend populisme dat tegenwoordig van onze televisieschermen druipt.

1 opmerking:

Adhemar zei

Toegegeven, de vraag van Frank Vandenbroucke is terecht en pertinent. Maar wat mij in dit fragment stoort, is dat de heer Vandenbroucke bijna 2 minuten (van 0:45 tot 2:39) nodig heeft om de vraag te stellen, en vervolgens nauwelijks de tijd geeft aan Danny Pieters om een antwoord te formuleren, en ondertussen manifeste onwil vertoont om naar het antwoord te luisteren.

Ja, in de N-VA visie zal er een aparte regeling komen voor werkgerelateerde politiek voor zij die in Brussel (huidige 19 gemeenten) tewerkgesteld zijn. Dit in tegenstelling tot de persoonsgebonden aspecten van de sociale zekerheid, waar de Brusselaars de keuze krijgen zich in te schrijven in het Vlaams of het Waals systeem. En ja, een dergelijke politiek op poten zetten, impliceert Brusselse structuren. Noch Danny Pieters, noch Bart De Wever ontkennen dat. Maar Brusselse structuren hoeven natuurlijk niet noodzakelijk een apart autonoom Brussels Gewest te zijn. Het standpunt van N-VA hierin is niet echt verschillend dan het Vlaams Parlement dat in het Derde van de Vijf Resoluties “als principieel uitgangspunt de tweeledigheid van het federale staatsbestel voorop” stelde “met daarnaast een specifiek statuut voor Brussel dat door Vlamingen en Franstaligen op voet van gelijkheid moet worden bestuurd.” Mee goedgekeurd door sp·a.