zondag, oktober 10, 2010

"BHV, the sequel of the sequel"We waren het alweer glad vergeten, maar BHV is nog steeds niet gesplitst. Zeven jaar na het arrest 73/2003 van het Grondwettelijk Hof en allerlei dure Vlaamse eden om "onverwijld" de zaak op al dan niet eenzijdige wijze op te lossen.

Gezien de ontbinding van de Kamers het verval van alle vorige wetsvoorstellen heeft meegebracht, moet het dossier terug op de agenda van de Kamer worden gezet. Gerolf Annemans (VB) wil dit dinsdag doen. Politiek zal hij waarschijnlijk achter de feiten aanhollen. N-VA kan pas overgaan tot agendering en stemming van de voorstellen, als het de andere Vlaamse partijen achter zich heeft. De kans is bovendien klein dat De Wever het Vlaams Belang (in alle peilingen leeggezogen door N-VA) het plezier zal laten om de agenda te bepalen.

Juridisch is het evenmin waarschijnlijk dat de parlementaire procedure een splitsing zal te weeg brengen:
1° de belangenconflicten staan nog steeds ter beschikking van alle wetgevende vergaderingen (Waals Parlement, Parlement van de Franse gemeenschap, COCOF, Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, eventueel Brussels Parlement en Verenigde Gemeenschapscommissie indien daar een meerderheid van 3/4 wordt gevonden, art. 32 §1-§1quater wet 9 augustus 1980 = vier x (60 + 30 + 30 dagen) = 16 maand)
2° de alarmbelprocedure kan slechts één keer per legislatuur gebruikt worden, maar men kan wachten tot vlak voor de finale stemming in de Senaat (art. 78 G.W.: evocatie door minstens 15 senatoren) om de zaak nog wat extra te vertragen
3° bij gebreke van een Federale regering (art. 54 G.W.) is het niet duidelijk wat dan moet gebeuren. De Grondwet schrijft voor dat de regering een advies moet uitbrengen binnen de dertig dagen. Het is maar de vraag of je dit kan doen binnen
- een regering in lopende zaken (die het vertrouwen van de nieuwe Kamer niet gekregen heeft en dus geen volheid van bevoegdheid heeft)
- een collegiaal orgaan (de Franstalige ministers kunnen en bloc tegen zijn; eigenlijk moeten de Vlamingen vriendelijk vragen of ze niet willen komen opdagen)
4° wordt het voorstel gestemd zonder advies, dan stelt zich de vraag of de regering de tekst kan bekrachtigen en afkondigen (art. 109 G.W.); de regering oefent de wetgevende macht gezamenlijk uit met het Parlement (bekrachtigen), enkel voor het afkondigen handelt ze als uitvoerende macht (en is ze gebonden door de beslissing van de wetgevende); leest men dit als "de Koning + minister", met contraseign van een minister ? Of als "de Koning + regering", als collegiaal orgaan ?

De kans is dus groter dat N-VA dit gebruikt om de gemoederen nog wat op te stoken in het geval men toch besluit tot herverkiezingen, in de hoop dat de PS verliest en de MR wat recupereert. Een gevaarlijk spel, want de Franstalige partijen zullen bij deze optie, waarin opnieuw een Vlaamse meerderheid hen eenzijdig beledigt, het veel moeilijker hebben om toegevingen te doen. Di Rupo was in de zomer akkoord om BHV te splitsen in ruil voor extra geld voor Brussel. Kan hij zo terug naar de kiezer, als de campagne begint met een incident van jewelste ?

BHV moét in een grote staatshervorming worden opgelost, want het dossier kan enkel nog verder een wig drijven in België. Het is ironisch dat het nu terugkomt. De onderhandelaars leken er een akkoord over te hebben. Maar N-VA wil blijkbaar nog véél verder dan dat.

Je kan twee houdingen hebben tegenover de harde opstelling van N-VA:
1° Een staatshervorming heeft pas zin als ze fundamenteel is en daadwerkelijk een nieuw model voor België presenteert, dat meerdere decennia kan meegaan.
2° N-VA speelt het hard, zonder te letten op zijn Vlaamse of Franstalige partners. Wat er ook wordt binnengehaald, het zal toch nooit genoeg zijn.

De voorstellen rond Brussel die N-VA had afgeschoten, kwamen van... sp.a, niet van de Franstaligen. De Wever speelt cavalier seul en toetert uit dat hij 80% van de Vlamingen vertegenwoordigt, maar doet dat enkel om te verbergen dat hij nog steeds geen flauw idee heeft van een plan dat een kans op slagen heeft.

"There's politics, there's hard politics... and there's Belgian politics...". Zal ons consensuele en ingewikkelde systeem erin slagen om De Wever te ontmaskeren ?

1 opmerking:

Lieven zei

Ik hoop eerder dat Bart De Wever ons "ingewikkelde en consensuele systeem" tot een democratie kan omvormen.