vrijdag, oktober 08, 2010

Uitstekende inleiding in de rechtsgeschiedenis


Even reclame maken voor een uitstekende (Franstalige) inleiding in de rechtsgeschiedenis: het nummer "Histoire du Droit" in de prestigieuze "Que sais-je?"-reeks van de Presses Universitaires de France, van de hand van Jean-Marie Carbasse (Univ. Montpellier, voorzitter van de Société d'histoire du droit). "Que sais-je" is een geniale manier voor de geïnteresseerde leek om in contact te komen met wetenschappelijke onderwerpen of disciplines, die door een specialist in kort bestek krachtig en inzichtelijk worden uiteen gezet.

Het boekje (ongeveer 120 p., iets kleiner dan A5) leest als een trein, legt de verbanden tussen de belangrijkste gebeurtenissen en figuren (Hammurabi, Justinianus, Irnerius, Bartolus, Cujas, Domat, Pothier ...) en bevat een reflectie over de eigenheid van de rechtsgeschiedenis als discipline ("toujours en chantier, comme tout autre champ de l'historiographie"). Uiteraard ligt de nadruk op Frankrijk (Carbasse staat als mediëvist bijvoorbeeld wat meer stil bij de Frankische en Karolingische periodes, omdat die belangrijk zijn voor de vorming van het Franse publiekrecht en de idee van een territoriale staat), maar gezien de "ius commune"-traditie in Europa en de sterke verwantschap tussen Frans en Belgisch recht (Franse revolutie, code civil, Frankrijk als modelland...) toch bruikbaar als aanvulling op, of verduidelijking bij, de traditionele cursussen in België (Publiekrecht/Privaatrecht).

Kost: € 9, verschenen in 2008 als nr. 3828 (cf. daarnaast zijn er ook boekjes over de geschiedenis van het privaatrecht, Jean Imbert, nr. 924; over het publiekrecht, Henri Legohérel, nr. 755, over het strafrecht, André Langui, nr. 690). Meer informatie op de site van de PUF.

Geen opmerkingen: