zondag, november 28, 2010

DSK en de linkervleugel van de PS

Voor wie een illustratie wil van mijn inschatting dat DSK "imbuvable" is als kandidaat voor de linkervleugel van de PS, ziehier een artikel uit "Démocratie et Socialisme", het tijdschrift dat geleid wordt door arbeidsinspecteur Gérard Filoche, een van de voormannen van de stakingen/betogingen tegen de pensioenhervorming. DSK, het IMF, de EU... worden gezien als ondemocratische neo-liberale parasieten, die een "echt" links beleid op nationale schaal onmogelijk maken. Je zou bijna denken dat ze over Sarkozy schrijven, maar het gaat weldegelijk om iemand uit dezelfde partij. Bizar hoe je zoveel haat kan projecteren op iemand in de eigen rangen.

Geen opmerkingen: