dinsdag, mei 17, 2011

DSK, "slachtoffer van het accusatoire systeem ?"

Nagenoeg unanieme veroordeling in Frankrijk van de manier waarop DSK in beeld wordt gebracht op zijn proces. Robert Badinter (afschaffer van de doodstraf in Frankrijk, oud-minister van Justitie van Mitterrand, gevierd jurist) vindt dat hij bij voorbaat ter dood gebracht is in de media. Volgens hem is het nonsens om het harde, accusatoire systeem te zien als één dat gelijkheid schept tussen de verdachten. Eerder maakte ook Eva Joly (voormalig financieel onderzoeksrechter, stelde DSK meer dan tien jaar geleden in Frankrijk in verdenking) dezelfde opmerking. Politiek geen medestander ("DSK, je le connais très bien... je l'ai même mis en examen"), maar in dezelfde verontwaardiging als Badinter.


(in Frankrijk verbiedt een wet, gestemd onder de PS-minister van justitie Elisabeth Guigou, om verdachten voor hun veroordeling geboeid in beeld te brengen in de pers)

Geen opmerkingen: