maandag, juli 11, 2011

Mariemont

Waar Seneffe te veel reclame maakt voor iets wat niet echt de moeite loont, is het bij Mariemont net omgekeerd. Het domein herbergt een modern gebouw met de collecties van de familie Warocqué (liberale vrijzinnige ondernemers uit de negentiende en vroege twintigste eeuw, een van de pijlers van het toenmalige België). Alles begint echter in de zestiende eeuw, wanneer Karel V aan zijn zus Maria van Hongarije (echtgenote van de bij de slag van Mohacs gesneuvelde koning van Hongarije Lajos II, wiens zus op haar beurt getrouwd is met Karels broer, keizer Ferdinand I) Binche in vruchtgebruik geeft. Maria bouwt een kasteel in Mariemont, dat later terugkeert (een vruchtgebruik is altijd eindig) naar de staat en wordt gebruikt door de gouverneurs-generaal (onder andere Maria Elisabeth, echtgenote van Keizer Karel VI, en Karel van Lotharingen, schoonbroer van Maria Theresia) van de Oostenrijkse Nederlanden.

Het kasteel brandt af en wordt bij de wisseling van de achttiende en negentiende eeuw duchtig geplunderd door de lokale bevolking. De Warocqués kochten echter systematisch vanalles op wat met het domein te maken had (toen de Fransen in 1668 Binche verkregen met Mariemont als accessorium, liet Lodewijk XIV wandtapijten weven waar hij jagend op het paleis van Karel V's zus wordt afgebeeld) en verzamelde een verbluffende kunstcollectie (die gaat van Egypte over Griekenland tot fresco's uit Pompeij). Verdient beter gekend te zijn (en misschien ook om iets moderner te worden tentoongesteld).

(Rodin, Les bourgeois de Calais)


(Boeddha, meegebracht van een van de reizen van de Warocqués)

(obligatie van Val Saint-Lambert, een stuk uit de tentoonstelling over glaswerk, vergane glorie van de région centre)

(bustes van de Warocqués, meer dan honderd jaar burgemeesters van Mariemont-Morlanwelz; richtten normaalschool, hogeschool, internaat, materniteit, weeshuis... op; voor de ontvoogding en het afschudden van het katholieke juk; tégen het verbod op vrouwenarbeid 's avonds)(als een De Wever in een porseleinwinkel...)
(feestelijk inhalen van Albert I in Morlanwelz)

(traktaat geschreven om van Mariemont een badplaats te maken)

Geen opmerkingen: