maandag, februari 27, 2012

Morgen rechtshistorische causerie

Ter herinnering: morgen breng ik een rechtshistorische causerie over mijn lopende doctoraatsonderzoek, onder de titel "Le droit contre l'empire: anti-hegemonisch discours tussen Europese staten, 18de eeuw en post-1945" (zie facultaire website). De toegang is gratis, maar beperkt tot het aantal voorhanden zijnde plaatsen. Wie komt, laat dat best weten op Karin.Pensaert@UGent.be.

(in tegenstelling tot wat eerder werd aangegeven, gaat dit door in de facultaire raadszaal en niét in het vergaderlokaal van de Vakgroep Grondslagen & Geschiedenis van het Recht)

Geen opmerkingen: