zaterdag, april 07, 2012

Peilingen maart


Een beetje "vijgen na Pasen", maar hier volgt de zetelverdeling die ik zie in de peilingen van Le Soir (ex-La Librepeiling; cijfers Brussel-Wallonië) en VRT-De Standaard (Vlaanderen). Ter herinnering: in de eerste peiling verloor de PS in Wallonië bijna zes procent (naar een "laag" niveau van 32%; stabiel in Brussel), in de tweede kwam de N-VA in Vlaanderen op hetzelfde cijfer.

Groen 7 (+2) (+1 Oost-Vlaanderen, +1 Vlaams-Brabant)
sp.a 13 (=)
CD&V 17 (=)
N-VA 34 (+7) (+1 West-Vlaanderen, +1 Oost-Vlaanderen, +2 Antwerpen, +1 Limburg, +2 Vlaams-Brabant)
openVLD 10 (-3) (-1 Oost-Vlaanderen, -1 Antwerpen, -1 Vlaams-Brabant)
LDD 0 (-1) (-1 West-Vlaanderen)
VB 8 (-4) (-1 Oost-Vlaanderen, -1 Antwerpen, -1 Limburg, -1 Vlaams-Brabant)

Ecolo 9 (+1) (+1 Luik)
PS 23 (-3) (-1 Henegouwen, -2 Luik)
cdH 10 (+1) (+ 1 Waals-Brabant)
MR 16 (+1) (+1 Brussel)
FDF 1 (-2) (-2 Brussel)
PP 0 (-1) (-1 Waals-Brabant)
FN 2 (0) (cf. wordt door Le Soir op 5,9% gepeild: +1 Henegouwen, +1 Luik)

Opmerkingen
a. Brussel: ik ga uit van
1) de splitsing van BHV zoals afgesproken in het regeerakkoord (Franstaligen in zes faciliteitengemeenten hebben keuzerecht => meer Franstalige stemmen in Bxl)
2) daardoor: geen Vlaamse zetel in Brussel, geen FDF-zetel in Vlaams-Brabant (<=> in werkelijkheid kunnen de Nederlandstaligen in Bxl op één lijst gaan staan, kan er toch nog een Union des Francophones-lijst opkomen, die oproept om géén gebruik te maken van het keuzerecht)
3) daardoor: 89 Nederlandstaligen in de Kamer (één meer dan nu), 61 Franstaligen (<=> kan in realiteit zowel gunstiger, ongunstiger, als stabiel uitvallen)
4) gevolg: als ik zeg dat het FDF in Brussel twee zetels verliest, bedoel ik eigenlijk één = de zetel die door de splitsing van BHV in mijn hypothese sneuvelt in Vlaams-Brabant, maar die om gemakkelijkheidsredenen bij Brussel wordt genomen om het verschil in zetels te bepalen

b. Vlaams-Brabant:
Voor de berekeningen in Vlaams-Brabant (kritische lezers vragen zich wellicht af hoe ik in Vlaams-Brabant over winst of verlies kan spreken):
1) optellen huidige zetels BHV + Leuven (vb: sp.a: 1 verkozene in BHV, 1 in Leuven <=> 2 nu)
2) berekenen stemmen: uitslag 2009 Vlaams Parlement (= huidige kieskring Vlaams-Brabant, zonder keuzerecht voor de 6 faciliteitengemeenten) x coëfficiënt (= uitslag peiling DS/uitslag 2009) = nieuwe uitslag

De nationale peilingen zijn tot slot maar een momentopname (zoals steeds) en zullen hoogst waarschijnlijk wel veranderen na de gemeenteraadsverkiezingen, onder invloed van de tendenzen die dan duidelijk zullen zijn geworden. Bijvoorbeeld of het FDF standhoudt in Brussel, of N-VA op het Vlaamse platteland CD&V echt kan bedreigen (uiteindelijk is dat belangrijker dan de steden, die toch altijd een atypische uitslag hebben tegenover de nationale tendens), of de PS sterk genoeg is om MR-cdH-Ecolo-coalities à la namuroise tegen te houden... Het volgende federale rendez-vous ligt pas in 2014. 

Hoewel ik niet zeker ben dat de peilingen 'niet zullen veranderen tot februari 2014' (dat is tenslotte toch nog wel vrij ver), blijft de centrale boodschap telkens bevestigd:De publieke opinie wacht momenteel gewoon af. Deze regering is een ambitieus experiment, dat voldoende lang moet duren om te kunnen aantonen of het al dan niet geslaagd is, of om de vruchten te plukken van minder impopulaire maatregelen die vooralsnog niet kunnen worden genomen. Wie nu uit de regering trekt, kan alleen maar verliezen.  En zal nooit kunnen weten of het alternatief (het realiseren van een trendbreuk met de vier trieste jaren van Leterme) al dan niet beter was geweest.

Geen opmerkingen: