zondag, oktober 14, 2012

284 keer bedankt !

De definitieve uitslagen voor Zingem zijn binnen (bron: vlaanderenkiest.be).

En, oef ! Lokale politiek is in de eerste plaats lokaal. Samen wint een zetel bij (10 => 11). Het goede werk van de ploeg wordt beloond. Nu goed, eerlijkheidshalve dient te worden opgemerkt dat Zingem van 17 naar 19 stijgt. Onze lijst blijft dus min of meer constant in vergelijking met zes jaar geleden. Een hele prestatie, als je de "gele golf" bekijkt die over Vlaanderen is gerold.

De verliezer lijkt toch wel de openVLD (7 => 5) te zijn, die ongeveer 20% moet inboeten, wat volledig naar de N-VA (3) gaat.

Persoonlijk ben ik best tevreden met 284 stemmen. Dat zijn er 263 minder dan vorige keer, maar de omstandigheden zijn dan ook anders. Om maar iets te zeggen: de afgelopen twee weken verbleef ik in het buitenland voor mijn doctoraatsonderzoek. Verder zat ik ongeveer 2,5 jaar in Parijs, 3 maand in Londen, 2 maand in Frankfurt... ik was al blij dat ik telkens de raad kon bijwonen. Ik ben dus best wel tevreden dat zoveel mensen me opnieuw hun vertrouwen hebben gegeven, en ik zo toch opnieuw iets heb kunnen bijdragen aan de score van de lijst, hoe bescheiden dat ook mag zijn. 

Bovendien is Carine Seynaeve, onze schepen van Onderwijs, die een ook een uitstekend OCMW-voorzitter was in de eerste helft van de legislatuur, rechtstreeks verkozen, wat ze dubbel en dik verdient !

Mijn gelukwensen aan alle verkozenen ! Dat de rust in Zingem mag wederkeren.

(en intussen hard verder werken aan het magnum opus, dat dit academiejaar af moet)

Geen opmerkingen: