maandag, oktober 08, 2012

Gemeenteraadsverkiezingen voor dummies

Een van de vragen bij deze gemeente- (en provincie-)raadsverkiezingen is de nationale impact, of -misschien correcter- de mate waarin een optelsom van lokale uitslagen, een landelijk beeld kan geven. Vincent de Coorebyter (CRISP/ULB) vindt van wel, en legt aan de microfoon van Matin Première helder uit waarom. Zo leest hij in de editie 2006 een sterke remonte van het cdH in zowel Wallonië als Brussel (waar de PSC minder sterk stond), en ziet hij in de provincieraadsverkiezingen continuïteit met de langere tendenzen van de nationale of regionale verkiezingen (2006: kartel CD&V/N-VA, achteruitgang sp.a en vld bij nationale verkiezingen in juni 2007 al aangekondigd).

Zie ook de meest recente Courrier hebdomadaire du CRISP (link naar cairn.info).

Geen opmerkingen: